starnieuws

De mens, het hart van ontwikkeling

08 Jun, 19:19
De menselijke factor staat centraal in de ontwikkeling van samenlevingen wereldwijd. Zelfs vóór de geboorte eist de mens zijn plaats op als een cruciale speler in dit proces. Wanneer een individu toegang heeft tot hoogwaardige gezondheidszorg, een degelijke opleiding heeft genoten en de mogelijkheid heeft om fatsoenlijk werk te verrichten, legt hij een solide fundament voor de ontwikkeling van zijn land.

Gezondheid vormt een van de belangrijkste pijlers van ontwikkeling. Gezonde individuen kunnen actief deelnemen aan economische activiteiten en bijdragen aan de groei van hun samenleving. Investeringen in de gezondheidszorg leggen de basis voor een productieve en welvarende toekomst. Dit omvat niet alleen de behandeling van ziekten, maar ook preventieve maatregelen en gezondheidseducatie om een gezonde levensstijl te bevorderen.

Onderwijs speelt ook een essentiële rol bij de ontwikkeling van een samenleving. Een goed onderwijssysteem zorgt ervoor dat mensen de kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om te gedijen in een steeds veranderende wereld. Het stelt individuen in staat om hun volledige potentieel te bereiken en bij te dragen aan innovatie, creativiteit en economische groei. Bovendien bevordert onderwijs sociale mobiliteit en vermindert het ongelijkheid, waardoor alle burgers gelijke kansen krijgen om succesvol te zijn.

Een ander cruciaal aspect van ontwikkeling is de beschikbaarheid van fatsoenlijk werk. Werk biedt niet alleen een bron van inkomen, maar ook een gevoel van eigenwaarde en sociale integratie. Wanneer mensen toegang hebben tot goed betaalde banen die veilig zijn en hun waardigheid respecteren, kunnen ze een stabiel leven opbouwen voor henzelf en hun gezinnen. Bovendien stimuleert werk ondernemerschap en investeringen, wat leidt tot economische groei en welvaart voor de samenleving als geheel.

Het verzekeren van deze voorwaarden van fatsoenlijk werk vereist een gezamenlijke inspanning van overheden, werkgevers, vakbonden en de samenleving als geheel. Dit omvat het waarborgen van eerlijke lonen, het bieden van veilige werkomstandigheden, het beschermen van werknemersrechten en het bevorderen van gelijke kansen op de arbeidsmarkt.

In landen waar deze voorwaarden worden vervuld, is de weg naar ontwikkeling geplaveid met meer mogelijkheden en kansen voor alle burgers. Gezonde, goed opgeleide en productieve mensen vormen de ruggengraat van een bloeiende samenleving. Ze zijn in staat om uitdagingen aan te gaan, innovatieve oplossingen te vinden en duurzame groei te stimuleren.

Kortom, de mens staat centraal in de ontwikkeling van een land. Door te investeren in gezondheid, onderwijs en fatsoenlijk werk, leggen samenlevingen een stevig fundament voor een welvarende toekomst. Het is van groot belang dat het beleid van welke regering of coalitie dan ook, na 2025, deze factoren tot een belangrijke prioriteit maakt. Het is essentieel dat de begroting wordt ingericht met de mens als middelpunt en met als doel de ontwikkeling van de mens en daarmee het land te bevorderen.

Wayne Telgt
Kaderlid Surinaamse Partij van de Arbeid.

Advertentie

Wednesday 19 June
Tuesday 18 June
Monday 17 June