starnieuws

Technici nog steeds in overleg over stroomtarieven

08 Jun, 01:02

President Chan Santokhi en ministers in overleg met een groot deel van de vakbeweging. Ravaksur, onderwijs- en veiligheidsbonden waren aanwezig bij het overleg. (Foto: Kabinet van de President)
Een regeringsdelegatie onder leiding van president Chan Santokhi en een groot deel van de vakbeweging, hebben vrijdag langdurig overleg gehad over de stroomtarieven. Er is echter nog steeds geen overeenstemming bereikt over de kostprijs binnen de technische commissie van de overheid en de vakbeweging. Afgesproken is dat de technische commissie nog verder gaat om tot een vergelijk te komen.

Starnieuws verneemt dat tijdens de bespreking is aangegeven dat wanneer de technische commissie niet tot overeenstemming komt, uiteindelijk de zaak dan op regerings- en vakbondsniveau zal worden afgerond. Wat dat precies inhoudt, is nog niet duidelijk. De president heeft in feite gevraagd aan technici om op basis van data tot een vergelijk te komen. Dat traject blijkt bijzonder moeizaam te gaan, aangezien niet alle informatie kan worden prijsgegeven, waar de technici van de vakbeweging om vragen.

De president benadrukte tijdens het onderhoud dat de regering een breed pakket aan maatregelen heeft doorgevoerd om het leven van alle Surinamers te verbeteren. De regering is vastbesloten om de belangen van de samenleving te behartigen en concrete maatregelen te nemen ter verbetering van de leefomstandigheden. 

Er werd benadrukt dat de regering een uitvoerig traject van dialoog met stakeholders heeft gevolgd, alvorens de kostprijs is bepaald. Er zijn reeds lopende afspraken met de vakbonden over onder andere de koopkrachtversterking, laat de president via zijn Facebook pagina weten. De regering en de vakbonden zijn het erover eens dat de enorme subsidielast uitgefaseerd moet worden. De beschikbare middelen kunnen onder andere voor het verhogen van de productiviteit, onderwijs en volksgezondheid, ingezet worden. Er werd geconcludeerd om in dialoog en middels goed overleg tot een vergelijk te komen en de vervolgstappen te bepalen.

Advertentie