starnieuws

HVB: Gezonde bedrijfsvoering EBS heet hangijzer directie

16 May, 13:02
Terwijl de regering op last van het IMF overmoedig sleutelt aan rationalisatie van het subsidiebeleid bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), stelt zij zich aan de andere kant heel laf op tegen rationalisatie van de bedrijfsvoering. De werkonderbrekingen bij dit belangrijk strategisch ontwikkelingsbedrijf als gevolg van de beruchte 'Prado foto’s', zijn alleen mogelijk wanneer de bedrijfsleiding zich geen rekenschap geeft van de precaire financiële situatie waarin het bedrijf zich bevindt. Op geen enkele wijze is immers op de persconferentie van CEO Leo Brunswijk, ingegaan op de dringende noodzaak van zijn peperduur voertuig.

Deze affaire brengt de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) terug naar de kabelfraude twee jaren terug waar dezelfde directeur in de hoedanigheid van president-commissaris betrokken was bij willekeur, onbehoorlijk bestuur en financiële benadeling van het bedrijf. De conclusies uit deze niet-noodzakelijke kabelaankoop die 4 keren werd aanbesteed, zijn uitvoerig vastgelegd in het rapport van het Corruptie Onderzoeks Team waar de financiële benadeling van ruim 50.000 US dollar werd genoemd. Tegen deze onbehoorlijke bedrijfsvoering en de lakse houding van de RVC  is op geen enkele manier door de president opgetreden.

Waar de samenleving nu door de regering wordt opgezadeld met verhoogde stroomtarieven, zien wij dus aan de andere kant dat er geen enkel signaal wordt afgegeven dat de EBS snijdt in haar budget en een sobere financiële bedrijfshuishouding voert. De partij heeft daarom ook eerder aangegeven dat het onacceptabel is dat de burgers van dit land zonder meer opdraaien voor inefficiënte bedrijfsvoering. Het feit dat het bedrijf zelf niet de energieprijsbepaler is, doet niets ervan af. 

EBS behoort evenals de SWM en Staatsolie, tot de belangrijkste bedrijfsmotoren van onze sociaaleconomische ontwikkeling, die zich niet verdraagt met vergaande politisering. Voor de HVB is het van enorm belang dat dit soort strategische nutsbedrijven worden gevrijwaard van partijpolitieke beïnvloeding. Dit resulteert onvermijdelijk in structureel verlieslatende bedrijven.

In ieder geval is na 4 jaar regering Santokhi/Brunswijk het weer eens duidelijk, dat hun beleid is het verarmen van het volk in het voordeel van friends & family.

Advertentie

Wednesday 19 June
Tuesday 18 June
Monday 17 June