starnieuws

Plan om 1 miljoen bomen te planten gepresenteerd

15 May, 03:05

Er zullen 1 miljoen bomen worden geplant in Suriname in 5 jaar. De start van het project is gepland voor 24 mei.
Het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer van het ministerie van Openbare Werken start op 24 mei met het project Planting one million trees in 5 years in Suriname. President Chan Santokhi heeft als eerste kennisgemaakt met dit enorme plantenproject. Hij heeft een delegatie onder leiding van directeur Indersing Gangabisoensingh ontvangen op het kabinet. 

Het streven is om met dit project landelijk in negen districten totaal 1 miljoen verschillende bomen te planten in de komende vijf jaren, met gemiddeld 125.000 bomen per district. Daarbij zal de betrokkenheid van de gemeenschap via bestaande milieuprojecten zoals het Prani Yu Djariproject van het Instituut First lady, het Krin Birtiproject van ROM, de Community fruit gardens van LVV en een gedecentraliseerde benadering vanuit ROS aangewakkerd worden. 

Deze stakeholders zullen samen met Niet-gouvernementele Organisaties betrokken worden bij de uitvoering, maar ook elke andere organisatie die dit project een warm hart wil toedragen. De launch vindt plaats op 24 mei aan de Helena Christinaweg/hoek Poerwodadiweg in het district Wanica. 

De president laat optekenen dat hij meteen aandacht gevraagd heeft voor het blijvende onderhoud van de bomen die geplant zullen worden en de veiligheid van weggebruikers. Er moeten geen bomen langs wegen geplant worden die een gevaar vormen voor de veiligheid van verkeersdeelnemers. De president heeft gevraagd dat er extra gelet wordt op faciliteiten die de veiligheidsaspecten moeten waarborgen.

Advertentie