starnieuws

SPA: Paasboodschap van Hoop en Reflectie

30 Mar, 13:21
Geachte Surinaamse gemeenschap,

In deze bijzondere tijd van Pasen, waarin we de offer daad van Jezus Christus herdenken, willen wij als de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) een boodschap van hoop en reflectie delen, met bijzondere aandacht voor de factor arbeid en haar bijdrage aan onze samenleving.

Net zoals Jezus Christus zijn leven opofferde om een betere toekomst voor de mensheid te creëren, hebben ook de vele arbeiders offers gebracht om ons land, onze economie en alle aspecten van onze samenleving te herorganiseren voor komende generaties. Laten we erkennen dat deze offers niet tevergeefs zijn geweest.

Net zoals het offer van Jezus nieuwe kansen bood aan de mensheid, geloven wij dat de offers van de arbeiders van Suriname ook vele kansen zullen bieden aan de komende generaties. Laten we verheugd zijn in de dood, maar ook in de opstanding van Jezus Christus, en laten we hoop putten uit de betekenis van deze gebeurtenis voor de mensheid.

Tijdens deze Paasdagen, laten we niet alleen vreugdevol zijn, maar laten we ook tijd nemen voor bezinning. Laten we stilstaan bij de waarde van arbeid, solidariteit en het streven naar een rechtvaardige samenleving voor allen.

De SPA wenst u allen vrolijke en vooral bezinningsvolle Paasdagen toe.
Advertentie

Saturday 13 April
Friday 12 April
Thursday 11 April