starnieuws

Zunder: Caricomtop neemt opmerkelijk besluit reparaties

04 Mar, 04:55

De 46e Caricom vergadering van staatshoofden en regeringsleiders gehouden in Georgetown, Guyana.
Een opmerkelijk besluit op de 46e Caricom-summit is dat de regeringsleiders en staatshoofden uitdrukkelijk de context van het ‘Reparatory Justice’ programma hebben uitgebreid. Zij hebben bepaald dat de volgende onderdelen in het vervolg dit programma zullen uitmaken, te weten: genocide gepleegd onder de Inheemsen, chattel slavery onder de Afrikanen, contractarbeid en kolonialisme. Dit zegt Armand Zunder, voorzitter van de Nationale Reparatie Commissie Suriname.

De regeringsleiders hebben de bijzondere positie van personen en organisaties in de diaspora voor wat betreft Reparatory Justice onderkend. Zij zullen trachten om het vraagstuk van reparaties op de agenda's te krijgen van SIDS conferentie die op Antigua en Barbuda in mei 2024 en op de agenda van de Commonwealth Staatshoofden Conferentie die in oktober 2024 wordt gehouden.

De Caricom staatshoofden en regeringsleiders hebben van 25-28 februari in Georgetown, Guyana de 46e reguliere vergadering gehouden. Deze stond onder leiding van president Irfaan Ali van Guyana, die nu voorzitter is van de Caricom.

Hoofdpunten
De staatshoofden en regeringsleiders hebben een uitgebreide agenda afgewerkt. De hoofdpunten waren: de stand van zaken rond de Caricom Single Market and Economy, de vrije interne migratie van alle beroepsbeoefenaren binnen de Caricom, kwesties rond de voedselveiligheid, ontwikkelingen ter zake regionaal lucht- en zeetransport, klimaatsverandering en klimaatfinanciering. Carifesta is eveneens aan de orde geweest toen het staatshoofd van Barbados  aanbood om dit Caraibische festival in augustus 2025 te organiseren. Ook zijn er kwesties aan de orde geweest over de voortdurende oorlogssituatie in Gaza en de onveilige situatie in Haiti en er zijn verder besprekingen gevoerd met de President van Brazilië, Luiz Inacio Lula da Silva die als speciale gast op de conferentie aanwezig was.  
 
Reparaties

Het vraagstuk van Reparaties voor het slavernijverleden heeft ook weer op de agenda gestaan. Er is verslag gedaan door de voorzitter van de Caricom Reparatie Commissie, Hilary Beckles en door de voorzitter van de Prime Ministerial Sub-Committee, premier Mottley van Barbados. Beide functionarissen hebben er op gewezen dat het Caricom reparaties initiatief uit 2013 inmiddels is uitgegroeid tot een fenomeen op wereldniveau, dat bovendien steeds verder groeit. De staatshoofden en regeringsleiders hebben het regionale werkplan en het budget voor 2024-2026 goedgekeurd.


Advertentie

Saturday 13 April
Friday 12 April
Thursday 11 April