starnieuws

ECD voert controle winkels op; infosessie over aanpak

03 Mar, 16:40

Het ministerie van EZ heeft een infosessie gehouden voor handelaren en winkeliers. Hen is gevraagd om zich te houden aan de vergunningsvoorwaarden.
De werkzaamheden van de Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) zijn opgevoerd. Er is een infosessie gehouden over hoe er met handelaren en winkeliers samengewerkt kan worden. De bedoeling is om samen te werken aan een plan met concrete acties en maatregelen ter bescherming van de samenleving. 

Deze infosessie heeft mede tot doel om handelaren en winkeliers te informeren over wat de praktische aanpak is van de ECD tijdens winkelcontroles, zodat de samenwerking vlotter en soepel kan verlopen. Het hoofd van de ECD, Pertabsingh Goerdayal, heeft aangegeven zaken die geconstateerd werden tijdens de controlewerkzaamheden zijn onder andere geen prijsopgave, prijsopdrijving, vervallen vergunningen, niet de juiste vergunninghouders en vervallen producten op de rekken. Een praktische benadering van alle partijen is belangrijk voor een vlotte samenwerking, stelde Goerdayal.

Directeur Economische Zaken, Suraksha Hirasingh, heeft de belanghebbenden geïnformeerd over de taken van de ECD, welke stappen er ondernomen worden en op basis van welke criteria het werk wordt verricht. EZ hoopt dat deze infosessie leidt tot een betere samenwerking tussen de verschillende partijen.


Advertentie

Saturday 13 April
Friday 12 April
Thursday 11 April