starnieuws

Kort en krachtig…

03 Mar, 10:46
Voer voor moralisten

De onderstaande kop boven een artikel van vrijdag 1 maart in een ander medium, met focus op de tweede alinea, heeft heel wat emotionele beroering onder de burgerij teweeggebracht.

Substantiële verhoging salarissen en
voorzieningen alle politieke functies  


'Het salaris, de emolumenten en andere voorzieningen van de president en vicepresident zijn bepalend voor alle andere politieke functies, zoals ministers, onderministers, directeuren en onderdirecteuren, alsook voor de 51 leden van het parlement, die er door deze wet, samen met gewezen DNA-leden, flink op vooruitgaan. Eerder is al bij staatsbesluit het inkomen en andere functionele en secundaire voorzieningen voor directeuren en onderdirecteuren procentueel, afgeleid van dat van de president en vicepresident, vastgesteld. Dat staatsbesluit is nog niet uitgevoerd, omdat er wordt gewacht op de aanname van deze drie nieuwe wetten door De Nationale Assemblee'.

Mijn reactie hierop kan ik kort en krachtig samenvatten als volgt, wat ongetwijfeld stof tot nadenken oplevert:
Als we politici onderbetalen en leraren overbetalen, zouden er wellicht intelligentere mensen zijn en minder lullige wetten.

George Orie
Advertentie

Saturday 13 April
Friday 12 April
Thursday 11 April