starnieuws

IMF en president: Op goede weg naar herstel

13 Feb, 00:00

De tweede man van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Kenji Okamura, op werkbezoek in Suriname. Hij drukt president Chan Santokhi op het hart om standvastig te blijven. (Foto: René Gompers)
Suriname is op de goede weg naar herstel, het is zaak dat de discipline waarmee de stabiliteit is bereikt gewaarborgd wordt, zodat meer successen behaald worden. Dit is maandag op twee aparte persconferenties - één van de regering en één van het IMF- benadrukt door president Chan Santokhi en diverse vertegenwoordigers van het IMF. Het meest belangrijke waar nog aan gewerkt moet worden is een beter sociaal programma en het afbouwen van de subsidies op elektriciteit.

Op de persconferentie op zijn kabinet heeft president Santokhi nogmaals uitgelegd dat het IMF essentieel is in het beleid om het land uit de crisis te halen en het vertrouwen van buitenlandse partners en instituten te herwinnen. Hij somt op: "De resultaten die we nu merken en die door iedereen vastgesteld kunnen worden is dat de wisselkoers behoorlijk gestabiliseerd is. De internationale reserves zijn hersteld. We bevinden ons in de laatste fase van de schuldsanering en herschikking van onze schulden. We zijn van een ernstig negatieve groei van de economie overgegaan naar een positief +3 procent economische groei voor dit jaar. De inflatie is aanzienlijk lager. Het vertrouwen in onze munt is hersteld."

Santokhi geeft aan dat er gewerkt zal worden aan het verbeteren van het sociaal programma, het versterken van de koopkracht, aanbod goedkoop voedsel en kansen bij woningbouw, veiligheid en infrastructuur. Deputy Managing Director van het IMF, Kenji Okamura, drukt de regering op het hart om standvastig te blijven. Er zijn goede resultaten neergezet maar de discipline moet er ook zijn wanneer het herstelprogramma is afgewerkt; instituten, het bestuur en de leiderschap moeten sterker worden.

Okamura beveelt aan: een sterk fiscaal beleid hanteren, schulden verminderen, zodat de economie bestendig wordt tegen toekomstige schokken. Tegelijkertijd moet het sociaal programma verbeterd worden om de armen en kwetsbaren te beschermen. Meer investeren in infrastructurele projecten om de herstellende economie bij te staan. De Centrale Bank moet onafhankelijk blijven om onder andere de inflatie te beteugelen. Doorgaan met de hervormingen, versterken van de Anticorruptie wet en regelgeving.

Anastasia Guscina heeft op het Kabinet van de President en het IMF kantoor benadrukt dat Fonds en de regering op één lijn zijn, dat het instituut tevreden is met de geboekte resultaten, en dat het erop staat dat de subsidie op elektriciteit wordt afgebouwd. Het IMF is onder de indruk dat de regering er daadwerkelijk werk van maakt om het ambtenarenapparaat af te slanken. Maar het moet wel effectiever gebeuren zodat er snel geld vrijkomt om "diegenen die wel werken" van een redelijke loonsverhoging te voorzien.

Guscina heeft meegedeeld dat in maart duidelijk zal zijn of er een volgende tranche komt. Dan komt de leiding van het IMF op 15 maart bij elkaar om te oordelen over het rapport van 5e review die gehouden is door de staf. Het gaat deze keer om een tranche van ruim US$ 63 miljoen.

Advertentie

Saturday 24 February
Friday 23 February
Thursday 22 February