starnieuws

EBS licht regering in over gevolgen lage waterstand stuwmeer

10 Feb, 06:54

Technisch directeur EBS, Marcel Eyndhoven. (Foto: CDS)
De Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft modellen gepresenteerd aan de regering voor het verder verminderen van de elektriciteitssubsidie. Technisch directeur Marcel Eyndhoven heeft met cijfermateriaal onderbouwd aangegeven hoe de energiesituatie ervoor staat. Door de weinige neerslag in de afgelopen maanden, is er ook een lager waterpeil in het stuwmeer. Dit is van invloed op het opwekken van hydro-energie “Om ervoor te zorgen dat we voldoende energie hebben, gaan we aanvullen met behulp van thermische motoren", stelt Eyndhoven. Er moet zuinig omgesprongen worden met elektriciteit.

Rode draad tijdens de presentatie was de efficiëntie en duurzaamheid in de energievoorziening. Het is daarbij van belang dat het nutsbedrijf en de regering samen werken aan het tegengaan van energieverspilling. Eyndhoven laat via de Comunicatiedienst Suriname optekenen dat deze motoren op brandstof draaien, hetgeen in vergelijking met hydro-energie extra kosten met zich meebrengt. De leiding van het bedrijf heeft dan ook modellen aan de regering gepresenteerd en voorstellen gedaan hoe het verschil op te vangen.

De modellen zullen verder uitgewerkt en op een volgende regeringsvergadering gepresenteerd worden. Er zal ook betrokkenheid zijn van de ministeries van Natuurlijke Hulpbronnen en Financiën en Planning en de Energie Autoriteit Suriname. Terwijl het bedrijf werkt aan modellen om de verminderde opwekcapaciteit op te vangen, merkt Eyndhoven ook op dat het energieverbruik juist is toegenomen. Hij doet daarom een beroep op de samenleving om zuinig om te gaan met stroom.

“Het is belangrijk dat we allemaal aandacht besteden aan ons energiegebruik, omdat we niet precies weten hoelang er een tekort aan hydro-energie zal zijn. Als ons verbruik blijft stijgen, kunnen we mogelijk uitdagingen tegenkomen bij het garanderen van voldoende energie via thermische opwekking”, stelt de technisch directeur


Advertentie

Saturday 22 June
Friday 21 June
Thursday 20 June