starnieuws

Vier dadergroepen actief; politie werkt aan aanhouding

18 May, 14:18

President Chan Santokhi heeft zich laten informeren over de veiligheidssituatie in het land. Gevraagd is aan de veiligheidsdiensten om inspanningen te intensiveren. (Foto: CDS)
President Chan Santokhi heeft vrijdag een update gekregen over de stand van zaken over de veiligheid in het land van  de Nationale Veiligheidscommissie. Daarbij werden de statistieken van de afgelopen twee weken gepresenteerd en de verrichtingen in het kader van operatie ‘Zero Tolerance’ uiteengezet. Directeur Operaties en tevens plaatsvervangend korpschef, Melvin Pinas, geeft aan dat er in de afgelopen twee weken een bepaalde rust is geconstateerd. Uit recente analyses is gebleken dat er drie tot vier dadergroepen actief zijn in Suriname. De politieorganisatie richt zich op de opsporing en aanhoudingen van deze verdachten.

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie zegt dat door de acties die de laatste weken zijn uitgevoerd, zoals het plaatsen van roadblocks, de aanhouding van personen en de inbeslagname van wapens, het de goede kant opgaat met de veiligheidssituatie. Hij hoopt dat de veiligheidsinstanties dit tempo erin blijven houden. “De instructies zijn ook gegeven om op deze manier door te gaan”, merkt de minister op. Het ministerie van Justitie en Politie zorgt in samenwerking met het ministerie van Financiën en Planning ervoor dat de middelen hiervoor beschikbaar zijn. De minister spreekt de hoop uit en rekent op het KPS en andere veiligheidsdiensten dat ze de situatie op deze manier blijven aanpakken en monitoren.

Pinas deelde mee dat het KPS met een ontmoedigingsbeleid bezig is door drugshaarden en groepen hangjongeren te ontmantelen. Ook worden er in het binnenland geregeld oriëntaties gepleegd. Rishi Akkal, directeur Beleidsvoorbereiding en Beheer van het KPS, presenteerde de statistieken van 1 april 2024 tot heden, meldt de Communicatiedienst Suriname. Sinds de start van Operatie Zero Tolerance zijn er 227 roadblocks gehouden, waarbij er ruim dertigduizend boetes zijn uitgeschreven. Twee weken geleden waren er volgens Akkal totaal 153 aanhoudingen gepleegd, een aantal dat is opgelopen naar 308, waarvan 144 personen zijn heengezonden. 

De analyse van het eerste kwartaal dit jaar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar wijst uit dat er een daling van ruim tien procent is in gekwalificeerde diefstallen, terwijl er bij berovingen een stijging van 6,8 procent is genoteerd. “Het aantal levensberovingen en suïcide gevallen daalt, terwijl het aantal verkeersdoden stijgt. Er zijn aanhoudingen geweest met inbeslagnames van vuurwapens en drugs zoals marihuana, hash, sukru en onbekende tabletten. Al met al is het KPS blij met deze geboekte resultaten”, zegt Akkal.

Bevelhebber van het Nationaal Leger Werner Kioe A Sen waardeert de aanpak en samenwerking met het KPS in operatie Zero Tolerance. Er worden momenteel zeven legervoertuigen ingezet om de zichtbaarheid van de politie en militairen bij surveillances te vergroten. Daarnaast voert het leger haar reguliere operaties uit en zijn er twee operaties in voorbereiding, namelijk voor het Tibitigebied en voor de kustvlakte.

President Santokhi merkt op dat de impact van de operatie zichtbaar is aan het aantal gekwalificeerde misdrijven. Hoewel hij nog geen definitieve conclusie kan trekken over de resultaten van de acties, suggereert hij dat de criminele wereld afwachtend is. De president drong er bij de veiligheidsdiensten op aan om hun inspanningen te intensiveren. Gezien de huidige stand van zaken stelt het staatshoofd voor om meer dadergericht te werk te gaan. Hij rekent erop dat, door gebruik te maken van inlichtingen en opsporingsmethoden, alle daders opgepakt zullen worden.

Advertentie

Wednesday 19 June
Tuesday 18 June
Monday 17 June