starnieuws

Korpschef en Brazilaanse politie attache verdiepen relatie

14 May, 08:48

Korpschef Bryan Isaacs en de Braziliaanse politie attache Daniel Ladeira willen samenwerking intensiveren.
Korpschef Bryan Isaacs en en de nieuwe Braziliaanse politie attache, federale politiecommissaris Daniel Ladeira, zullen de samenwerking intensiveren. De politie attache zal zich gedurende zijn missie onder meer inzetten voor capaciteitsversterking van het Korps Politie Suriname (KPS).

De Braziliaanse politie attache bracht onlangs een bezoek aan de korpschef. Daarbij is afgesproken om de relatie tussen beide lande te intensiveren. De functionarissen hebben diverse belangrijke politionele vraagstukken met elkaar besproken.  

Korpschef Isaacs benadrukt dat de politie samenwerking tussen het KPS en de Policia Federal de komende tijd zal worden geïntensiveerd. Het accent zal liggen op verbreding van kennis en vaardigheden van het personeel op specifieke gebieden waaronder Intelligence, Environmental crime en inkijk stages voor het personeel. De directe police to police samenwerking zal meer vorm en inhoud krijgen in de praktijk.

Advertentie

Tuesday 21 May
Monday 20 May
Sunday 19 May