starnieuws

Gajadien: Laatste fase DNA afsluiten met hervormingswetten

13 May, 00:02

Asis Gajadien, fractievoorzitter van de VHP
Het laatste jaar van De Nationale Assemblee wil de coalitie afsluiten met veel hervormingen in de wetgeving. “We hebben heel wat wetten af te ronden, welke het bestuurlijke landschap drastisch zullen veranderen”, zegt VHP fractieleider Asis Gajadien in gesprek met Starnieuws. Dinsdag wordt in behandeling genomen de wetten over de geldelijke voorzieningen van rechterlijke, uitvoerende en wetgevende macht.

Tijdens de derde Academische Week afgelopen week, is wederom benadrukt dat het Nieuw Burgerlijk Wetboek zo snel mogelijk goedgekeurd moet worden. Gajadien denkt dat dit wetboek in het eerste half jaar wordt afgerond. Voor het beter functioneren van De Nationale Assemblee zal het Orde Reglement aangepast moeten worden en het enquête recht moet eveneens van de grond komen. Voor het tot stand brengen van het enquêterecht zullen wetten als Openbaarheid van Bestuur, Wet op Privacy en andere wetten over toezicht op het staatsbestuur (Comptabiliteitswet, Wet Rekenkamer, Wet Spaar- en Stabiliteitsfonds, etc) tot stand dienen te komen of worden aangepast.

De wetten voor de geldelijke voorzieningen van de drie machten is volgens Gajadien belangrijk om twee redenen:
1. Het synchroniseren van de voorzieningen van de hoge staatsorganen en deze ontkoppelen van de vergoedingen van de ambtenaren en vast te haken aan de voorziening van de president van het land;
2. Invulling geven aan een maatschappelijke wens om politieke ambtsdragers niet na hun periode van het dienen van de samenleving, direct in aanmerking te laten komen voor een onderstand.

Wat de rechtelijke macht betreft zal bij wet invulling worden gegeven aan deze voorzieningen. Vanaf de onafhankelijkheid van het land moest deze kwestie worden geregeld, benadrukt Gajadien. Bij de uitvoerende macht gaat het niet om een salarisverhoging, maar op basis van de huidige vergoeding het wettelijk beter te definiëren, legt de fractieleider uit. Eveneens geldt dat voor de wetgevende macht. Hij wil zelfs introduceren de mogelijkheid dat zij die in de nog resterende periode wensen te opteren, dat zelf moeten aangeven.

Wat betreft de rechtspleging zal de wet rechtspraak belastingzaken worden afgerond. Ook Algemene Douane wet en invorderingswet, wet Toezicht Verzekeringswezen, zullen bijdragen aan de financiële hervormingen. Gajadien hoopt dat in de volle breedte De Nationale Assemblee mee zal werken aan deze wetten, die van belang zijn voor het versterken van het rechtssysteem en de noodzakelijke hervormingen waar jaren op gehamerd wordt. Dit moet zonder dat partijpolitiek de boventoon voert tot een goed einde worden gebracht.

Advertentie

Tuesday 21 May
Monday 20 May
Sunday 19 May