starnieuws

ROS wil dorpen bijstaan met verkoop van manja

13 May, 01:04

Het directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland is bezig met gesprekken over het opstarten van manjaverkoop door dorpen in het binnenland. Er zijn reeds gesprekken gevoerd met afnemers. (Foto: ROS)
Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) wil manjaverkoop inkomsten genereren voor het binnenland. In 300 dorpen staan gemiddeld vijf manjabomen. Dit zal worden gerealiseerd met de uitvoering van het Fruitproject van het directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland. Er zijn reeds gesprekken gevoerd met potentiële afnemers.

Dit project heeft als doel inkomsten te genereren voor rurale gebieden in het binnenland van Suriname. Dit wordt bereikt door agrarische ontwikkeling en productie te bevorderen.

Het directoraat voert reeds gesprekken met het traditioneel gezag van alle dorpen om het aspect van ‘Free Prior and Inform Consent’ te waarborgen. Cyrano Asoiti, de onderdirecteur Landbouw, benadrukt het grote aantal vruchtbomen in de dorpen van het binnenland dat vaak onbenut blijft. 

Het fruitproject richt zich op het benutten van deze bestaande fruitbomen om zo inkomsten te genereren voor dorpen, waardoor duurzame ontwikkelingsprojecten mogelijk worden. Daarnaast beoogt het directoraat bewustwording te creëren over de waarde van fruitsoorten in het binnenland, om zo de gemeenschap aan te moedigen hun eigen fruitteelt en verwerkingsunits op te zetten, meldt ROS.

Het project begint met de vrucht manja, waarvan uit onderzoek van het directoraat is gebleken dat er gemiddeld 5 manjabomen in elk dorp staan. Volgens Asoiti kan hiermee aanzienlijke inkomsten worden gegenereerd voor de dorpen zonder veel extra inspanning. Het directoraat mikt op een succesvolle manja-verkoop in het tweede kwartaal van dit jaar.


Advertentie

Tuesday 21 May
Monday 20 May
Sunday 19 May