starnieuws

BEP: Er is altijd een lichtpuntje

31 Mar, 20:36
Pasen is een belangrijke feestdag waarop christenen vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood. Op deze dag weerklinkt meer dan ooit de paasverkondiging: Christus is verrezen! Hij is waarlijk opgestaan! Het is een feest van nieuw leven, van overwinning en van een nieuw begin. Tijdens Pasen herinneren we ons het verhaal van Jezus Christus, wiens pad van lijden, sterven en uiteindelijke opstanding de kracht van onwankelbare hoop en de mogelijkheid van verlossing en redding belichaamt.

Dit verhaal biedt ons niet alleen troost, maar ook een richtlijn, een herinnering dat door het kiezen van paden die leiden naar positieve verandering en het omarmen van hoop, wij samen, hand in hand, de donkerste tijden kunnen doorstaan en met iets nieuws kunnen beginnen. In deze bijzondere periode denken we terug aan de lessen van Jezus Christus, wiens verhaal van verlossing en redding de ultieme boodschap van hoop biedt. Het herinnert ons eraan dat, door de juiste keuzes te maken en door ons te verenigen achter de principes die hoop en positieve verandering brengen, wij de uitdagingen die voor ons liggen, kunnen overwinnen.

Het leven kan onvoorspelbaar zijn, gevuld met momenten van zowel vreugde als tegenslag. Terwijl we samenkomen om Pasen te vieren, wil de BEP een boodschap van optimisme en eenheid laten klinken. Pasen inspireert om te geloven dat er altijd een lichtpuntje van hoop is, of het nu gaat om persoonlijke problemen, moeilijke momenten binnen het gezin, economische moeilijkheden of de uitdagingen waar ons land, mede door de bredere uitdagingen in de wereld, voor staat. Hoop is de fakkel die ons door moeilijke dagen en donkere nachten leidt en ons richting geeft naar een betere toekomst.
BEP zet zich in om samen met de Surinaamse bevolking te werken aan oplossingen die niet alleen tijdelijke verlichting bieden, maar ook duurzame verbetering teweegbrengen; duurzaamheid is immers van eminent belang om een samenleving te ‘bouwen’ die veerkrachtig, rechtvaardig en inclusief is.

De partij gelooft sterk in de kracht van gemeenschap en solidariteit en staat klaar om te werken aan het creëren van een toekomst waarin welvaart, gerechtigheid, en gelijkheid niet slechts idealen zijn, maar realiteiten voor iedereen. Laat deze Paasperiode ons inspireren om met vernieuwde energie en vastberadenheid, in de geest van Pasen, te streven naar een betere wereld voor ons allen. De partij roept de gemeenschap op om deze Paasdag te gebruiken als een moment van reflectie op wat echt belangrijk is om zodoende een verschil te kunnen maken in het leven van anderen.

Het is een tijd om te kiezen voor hoop boven wanhoop, actie boven apathie, en liefde boven verdeeldheid, een moment om samen te bouwen aan een toekomst die licht brengt in de duisternis en waarin hoop zegeviert. Met een gevoel van hoop en solidariteit wenst BEP u en uw geliefden een zinvol en vreugdevol Paasfeest toe.

 Vrolijk Pasen


Advertentie

Saturday 13 April
Friday 12 April
Thursday 11 April