starnieuws

ABOP: Met Pasen wordt nieuw begin gemaakt

31 Mar, 12:44
Met de wederopstanding van Jezus Christus herdenken wij vandaag net als in die tijdsgeest dat er een nieuw begin wordt gemaakt. Drie dagen na Zijn kruisiging stond Jezus op en gaf Hij de mensen hoop dat niet alles verloren is gegaan. Deze gedachte is ook in onze tijdsgeest eminent aanwezig.

De ABOP staat bij deze dagen uiteraard stil bij de waarden van de partij. Onder andere bevrijding uit de armoede en het streven naar duurzame ontwikkeling van land en volk staan voorop. In elke tijdsgeest is dit een van de kernwaarden die leiders ten toon  moeten stellen.

Pasen is ook het moment om te reflecteren. Uit welke situatie komen wij? Wat is er gedaan om de situatie te verbeteren? Dit zijn enkele vragen waar wij als land serieus over moeten nadenken. Ook het besef moet er zijn dat wij als land niet teruggaan, maar juist stappen vooruit maken in onze ontwikkeling. Zie hier ook weer het nieuw begin.
Samenwerking is essentieel om onze doelen te bereiken en het welzijn van ons volk te bevorderen. Dit is het moment van hernieuwing en hoop. Dat moet niet verloren gaan. Hoe donker en somber de situatie ook mag zijn, weet dat de ABOP er altijd aan zal werken om het beter te maken.

Moge dit paasfeest ons inspireren om elkaar te steunen, liefde te verspreiden en te werken aan de Suriname waarin iedereen tot bloei kan komen. De verschillen omarmen we en werken wij aan een welvaren en vreedzaam land.

De ABOP wenst aan de totale samenleving een vrolijk Pasen toe.


Advertentie

Saturday 13 April
Friday 12 April
Thursday 11 April