starnieuws

Raghoebarsing: Stroomverbruik met 11% toegenomen

30 Mar, 03:09

Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën & Planning is bezorgd over toename stroomverbruik. (Foto: René Gompers)
Het gebruik van elektriciteit is de afgelopen periode met 11 procent toegenomen. Door de aanhoudende droogte kan de Afobakastuwdam niet optimaal stroom opwekken en leveren. De overheid moet brandstof aanschaffen om de stroomvoorziening op peil te houden. Gevreesd wordt dat er een schaarste zal ontstaan. Dit, terwijl de overheid de subsidie op stroom -de miljarden SRDs waarmee zij de stroomrekeningen van de samenleving én het draaiend houden van de EBS helpt betalen- aan het afbouwen is. De overheid roept op om zuinig om te gaan met stroom terwijl ze zelf EBS nog moet betalen - meer dan SRD 600 miljoen- voor stroomverbuik.

Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën is op een regeringspersconferentie ingegaan op de verschillende uitdagingen waarmee de regering te kampen heeft. Een van ze is de stroomvoorziening. Het afbouwen van de subsidie op stroom is een van de maatregelen om het financieel huishouden van de overheid gezond te maken. Het doel is om de subsidie van SRD 4.5 miljard per jaar aan EBS, terug te brengen naar 2.4 miljard in december van dit jaar. De maatregel is ook een vereiste van het IMF. Uiteindelijk zullen de stroomtarieven met 68 procent verhoogd zijn. Maar door de droogte wordt er nu toch weer een aanslag gepleegd op ‘s lands financiën waardoor besparingen moeilijk of niet gaan lukken.

Raghoebarsing deelt mee dat in oktober en november vorig jaar, het stroomverbruik met 11 procent is toegenomen. “Niet door bedrijven maar door huishoudens,” benadrukt hij. “Dat is een goed teken, omdat het aangeeft dat mensen weer in staat zijn om die airco te draaien. Wij gunnen dat iedereen. In februari is het weer gebeurd, 11 procent groei in stroomverbruik. Ondertussen hebben we droogte, het stuwmeer raakt droog. En de goedkope opwekking van energie raakt op. Wij moeten het met brandstof doen. En het wordt duurder. We moeten zuiniger omgaan met energie. Ten eerste, om onze portemonnee en ten tweede, ons land. Ons land gaat deze 11 procent groei als dat nog 1 of 2 keer gebeurd, niet kunnen trekken. We gaan vastlopen.”

De bewindsman haalt aan dat in delen van de regio waar de schaarste aan stroom zich al manifesteert, er al flink gerantsoeneerd wordt.”Wij willen niet in die situatie terechtkomen,” deelt hij mee. “Wij willen ook niet in een situatie terechtkomen waarbij we onze portemonnee extra belasten. Het is mogelijk om zuiniger om te gaan met energie.” Hij kondigt aan dat de EBS en de Energie Autoriteit Suriname voorlichting zullen geven over hoe zuinig om te gaan met energie. Hij deelt ook mee dat hij thuis ook al bezuinigt op stroomverbruik.

Er ontstaan ook nieuwe mogelijkheden, merkt Raghoebarsing op. Meer bedrijven willen bijvoorbeeld zonne-energie aanbieden. Maar de capaciteit van de EBS moet uitgebreid worden, benadrukt hij: “Omdat het bedrijf op de top van zijn capaciteit zit. Als wij niet uitbreiden kan er over een jaar toch een schaarste ontstaan. Er moet geïnvesteerd worden in de uitbreiding van de capaciteit.”

Op een recente vergadering van een aantal bonden bij het hoofdkwartier van C-47 over de verhogingen van de stroomtarieven, is tijdens een presentatie gebleken dat 48 overheids- en parastatale bedrijven, samen meer dan SRD 600 miljoen aan openstaande rekeningen hebben bij de EBS. Op de vraag wanneer de overheid haar rekeningen gaat betalen, zegt Raghoebarsing: “Wanneer gaan we dat doen? Het moet een keer gebeuren. Alleen zijn de prioriteiten nu dat de dingen die op de rails gezet zijn, stap voor stap gebeuren. Niet alles kan tegelijk. Maar dit punt is een belangrijk punt. Niet alleen voor de EBS, maar ook voor het staatsapparaat, inclusief alle staatsbedrijven."

Advertentie

Saturday 13 April
Friday 12 April
Thursday 11 April