starnieuws

Nickeriaanse veeboeren grof benadeeld

30 Mar, 05:11
De uitgifte van Stalweide is weer bewijs hoe corrupt deze regering is. Dat VHP en ABOP, beide regeringspartijen die verantwoordelijk zijn voor het regeringsbeleid, elkaar scherp bekritiseren en  verwijten van elkaars corrupte handelingen, laat zien hoe diep corruptie bij deze regering is geworteld.

De ene partij overtreft de andere in het bevoordelen van partijgenoten, hoogstwaarschijnlijk vanwege persoonlijke giften die hoogwaardigheidsbekleders ontvangen of sponsoring die de partij die het beheer over dat ministerie heeft, ontvangt. Het volk is in deze corruptiezaken en of schandalen altijd de verliezer.

Zo zitten nu tientallen Nickeriaanse veeboeren radeloos wat ze nu met hun vee moeten doen. De Stalweide waar hun koeien al jaren grazen, is door deze corrupte politici uitgegeven aan een particulier. Die is inmiddels gestart om beheersdaden uit te voeren. De acties van de ondernemer maken dat de veeboeren nu in enorme onzekerheid verkeren. Temeer omdat de particulier bij de rechter ook de rechtszaak heeft gewonnen en intrekken van de beschikking een groot probleem is geworden.

Sinds het aantreden van deze regering schijnt grondbeleid zo fijn in de doeken van corruptie te zijn gewikkeld dat we de meest walgelijke uitspattingen hebben gehad. Het Sabakuproject-schandaal waar diverse DNA-leden van ABOP met één of meer kavels zijn bevoordeeld en waar ook de zonen van een VHP DNA-lid percelen heeft gehad, is een schoolvoorbeeld. In Nickerie is het jatten van percelen van anderen, schering in inslag. Recent nog is in het hart van Wageningen een groot stuk terrein uitgegeven voor landbouw via een stichting, aan Nederlanders. De uitgifte van stalweide spant de kroon bij de Nickerianen.

Frappant is dat de minister van GBB met geen woord rept over de uitgifte. Zij wordt met hand en tand verdedigd door de regering. Die minister van GBB doet immers de vuile was van beide regerende partijen. Het bezoek van de minister van LVV biedt geen soelaas. Stoere taal bezigen door aan te geven dat het terrein aan zijn ministerie toebehoort zal het vonnis van de rechter waarin de particulier in het gelijk is gesteld, niet terugdraaien. Trouwens waarom heeft het ministerie zich niet toegevoegd in de zaak toen die bij de rechter lag? Het ministerie van LVV meent toch dat het terrein van haar is? Nu daar staan en ronduit de ABOP verwijten, heeft geen zin. Het probleem is hiermee niet opgelost. Het gekibbel tussen de minister en de staatsadvocaat brengt ook geen oplossing voor de Nickerianen.

De Nickeriaanse boeren, als het niet de landbouwboeren zijn dan zijn het de groenten- of veeboeren, zijn weer gepakt en sterk in hun algemeen belang benadeeld door de VHP en ABOP. Als het niet gaat om loze beloften, dan gaat het wel om misleidingen. Op een simpele vraag wat de veeboeren nu met hun vee moeten doen, komt maar geen antwoord. Waar moeten de veeboeren nu met hun vee? Gaat de regering deze zaak sussen tot de verkiezingen en het probleem zo door laten sudderen?

Als Nickeriaan is het zielig om te zien en te horen hoe deze regering (VHP en ABOP) de boeren keer op keer om de tuin leidt. Denkende dat de boeren niet bewust zijn van hun vieze vuile één – twee spelletjes.

Wat onverteerbaar is, is dat niemand consequenties verbindt aan dit soort van schandalen en openlijke corruptiegevallen. Gaat de president de minister van GBB bedanken? Gaat LVV een rechtszaak aanspannen tegen de uitgifte van een terrein dat volgens de minister van LVV, zijn ministerie toebehoort en nietigheid inroepen? Of gaan VHP en ABOP elkaars handjes schudden en de vorige regering verwijten? Dat is immers hun goedkoopste argument. Om daarna weer naar de Nickerianen te gaan om ze te vragen om op hun te stemmen?

De Nickerianen zijn de leugens en misleiding van deze regering wel zat. De boeren gaan het verlies van hun vee niet kunnen verwerken. Het zal een harde financiële slag voor hen zijn. In elk geval hopen we dat er zo spoedig mogelijk een oplossing komt in de zaak. Indien de zaak niet wordt opgelost, moeten de Nickerianen dit gedrag van de VHP en ABOP radicaal afstraffen. Als deze regering het probleem niet oplost zal er wel een andere zijn die het wel zal oplossen.

Fabio Perk

Advertentie

Saturday 13 April
Friday 12 April
Thursday 11 April