starnieuws

Medaille

04 Mar, 08:44
Een medaille heeft twee zijden en een rand, hoe dun de laatste ook is. Afhankelijk van het perspectief dat je kiest, wordt vaak slechts één kant van een medaille belicht. Dat doen de zogenaamde Boutisten ook. Zij sommen 44 verworvenheden op van de zogenaamde revolutie. Één waarheid is bewust niet genoemd. De zelfbenoemde “grote revoleider” heeft zich in de bosjes verstopt. Hij “dokt” nu voor zijn verworvenheden. Dit artikel gaat over de andere zijde van de medaille. 

Wat zijn dan de verworvenheden van de zogenaamde revolutie?
Verworvenheid I: Mensenrechtenschendingen
• Kapotgeschoten hoofdbureau van politie, platgebrande vakbondsgebouwen en radiostations
• Mishandelen en vernederen van (politie)functionarissen die de rechtstaat vertegenwoordigden
• Vrijheid beperkende maatregelen zoals een avondklok
• Intimidatie en geweld tegen vele gewone Surinamers
• Afranselen van onschuldige burgers
• Instellen van een nationale klikspaan: de volksmilitie
• Manipulatie en massa indoctrinatie van het volk; geen vrije pers
• Koelbloedige executie van een politie-inspecteur en een militair
•  de december moorden in 1982

Verworvenheid II: Diepe trauma’s en menselijk leed
• Binnenlandse Oorlog waarin kondremans elkaar hebben afgeslacht
• Bloedbad in Moiwana waar vrouwen en kinderen zijn vermoord
• De Rijswijkse (vergis)moorden
• Een legertje zwaar getraumatiseerde militairen, leidend onder PTSS die geheel aan hun lot zijn overgelaten

Verworvenheid III: Vernietiging van human capital
• Afbraak van de gehele onderwijsinfrastructuur en andere sectoren
• Grote vlucht van Surinaams kader naar het buitenland
• Een hele generatie studenten die uit lijfsbehoud naar het buitenland moest vluchten
• Afbraak van allerlei instituties zodat mensen met criminele bedoelingen hun slag konden slaan

Verworvenheid IV: Doorvoerland van drugs
• ⁠Een reputatie als doorvoerland van drugs
• Jarenlang vernederende 100% controle op Schiphol als reactie daarop
• Een veroordeelde ex-president en vp voor drugssmokkel
• Paria in de wereld: de enige vrienden waren Venezuela, Cuba, China en een corrupt Afrikaans land

Verworvenheid V: Verval morele- en ethische waarden
• De neks-no-fout doctrine en de a-no-mi cultuur
• Jeugd die naar voorbeeld van de leiders is gaan roven, stelen en dealen i.p.v. te studeren
• Niet ter verantwoording roepen of straffen van personen voor wandaden maar steevast de schuld bij de ander leggen
• Incapabele mensen die wanprestaties leveren, weer op posities zetten waar ze een nog grotere puinhoop achterlaten
• Een totaal gebrek aan zelfreflectie
• Geen lessons learned

Verworvenheid VI: Bankroet land
• 100 leningen met een totale schuldenlast van USD 4 miljard.
• Generaties kondremangs draaien op voor de aflossing van de schulden
• Van binnenuit kaalgeplukte parastatale bedrijven vergelijkbaar met een horde sprinkhanen
• Duizenden spookambtenaren in dienst genomen die op de P-kosten drukken maar geen prestatie leveren
• Dure Prado’s en andere staatseigendommen voor pikin moni meegenomen
• Lucratieve arbeidscontracten met dollarsalarissen aan futu boi’s van de zogenaamde revo
• leegroven van de kasreserve van de Centrale bank
• Een veroordeelde bankdirecteur en directeur van CBvS wegens fraude
• Een bij verstek veroordeelde- en ⁠gevluchte minister van financiën

Verworvenheid VII: Evaluatie zonder zelfreflectie
• In 2020 weggestemd door het Surinaamse volk
• De grote en kleine boeven hebben zogenaamd geëvalueerd
• Schoorvoetend werd toegegeven dat er hier en daar wat foutjes waren gemaakt, maar ook nu geen lessons learned
• Vervolgens gingen zij vrolijk verder met ondermijning van de nieuwe regering, het verspreiden van fake nieuws en indoctrinatie van het volk via eigen mediakanalen om onrust te creëren

Surinamese values
De oude formule van de revo - indoctrineren, intimideren, straffen en belonen- werkt echter niet meer. Daarom wordt nu een andere snaar bespeeld. Steeds meer en steeds vaker spelen de “spokesmen and spokeswomen” in op het aanwakkeren van etnische sentimenten. Met uitdrukkingen als “de mensen met glad haar”, “mensen die op hun lijken”, “de channes”. Een zeer gevaarlijke ontwikkeling voor wie de geschiedenis kent.

Ik bid niet en hoop ook niet omdat bidden en hopen slechte raadgevers zijn. Het is aan de verstandige mensen -politieke leiders, leiders van geloofsgenootschappen, docenten, voorzitters van (sport) verenigingen, ceo’s van bedrijven, districtscommissarissen, journalisten en andere influencers en de kondreman zelf om verbindend te handelen. Alleen in harmonie samenleven brengt ontwikkeling en een (multi-etnische en multiculturele) samenleving vooruit.

De publicatie “Soul of a nation” en daarop gestoelde beweging “Wi tru Sranan” van de heer Jeanne-Pierre Polanen laat in de huidige sterk gepolariseerde Surinaamse gemeenschap een opwekkend verbindend geluid horen. Het gaat om wat mensen verbindt en wel op gemeenschappelijke waarden: Surinamese values. Deze beweging verdient wat mij betreft steun van allen die het oprecht menen met Suriname ongeacht waar je roots ooit lag. Dit is die dunne rand van de medaille die weldenkenden kunnen aangrijpen om beide zijden van de Surinaamse medaille te laten schitteren.

Stanley Ramkhelawan
De auteur schrijft sinds 2014 over human capital ontwikkelingen, politiek-bestuurlijke vraagstukken en innovaties in het publiek domein.


Advertentie

Saturday 13 April
Friday 12 April
Thursday 11 April