starnieuws

Gajadien: Initiatiefwetten niet voor verhoging salarissen

03 Mar, 00:00

Asis Gajadien, fractieleider van de VHP.
Asis Gajadien, fractieleider van de VHP, voert aan dat met de initiatiefwetten over financiële voorzieningen voor de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht het absoluut niet de bedoeling is om hiermee hen verhogingen tot te kennen. Het doel van de initiatiefwetten die hij samen met Genevievre Jodan (ABOP/PL) heeft ingediend is om juist een wettelijke grondslag te bestendigen.

"De transparantie van financiële voorzieningen en arbeidsvoorwaarden van de drie machten komen beter tot zijn recht en de rechtspositionele systematiek onderling wordt goed geregeld. De voorzieningen moeten in overeenstemming zijn met de eisen van de tijd. Tevens ontstaat inzichtelijkheid in de  exacte voorzieningen welke ten dienste staan van deze ambtsdragers", stelt Gajadien in gesprek met Starnieuws.

Gajadien legt uit dat over de rechterlijke macht wordt sedert de grondwet van 1975 aangegeven dat de financiële voorzieningen bij wet geregeld zullen worden. Dit heeft nimmer plaatsgevonden. Hij benadrukt dat het om een initiatiefwet gaat die nog kan worden aangepast tijdens de discussies in De Nationale Assemblee. Hij vindt dat er een heisa wordt gemaakt, zonder de materie te bestuderen.

Maatschappelijke discussies in de afgelopen jaren van het al dan niet verder betalen van ambtsdragers na beëindiging van hun dienstverband, wordt juist in de initiatiefwet geregeld, voert Gajadien aan. Het gaat juist erom dat er geen salaris of onderstand moet worden betaald aan ministers die na 1 jaar gediend te hebben. Er wordt slechts een overbruggingstoelage toegekend voor een bepaalde periode. Dit geldt ook voor Assembleeleden.

Gajadien zegt zich ervan bewust te zijn dat het om een politieke gevoelig onderwerp, maar hij vindt dat deze kwestie goed moet worden geregeld. "Eens zal deze discussie fundamenteel worden gevoerd en dat is de bedoeling van de initiatiefwet". De politicus benadrukt dat het niet om verhogingen gaat. Volgens hem wordt het accent verlegd. Overigens zullen deze voorzieningen niet gelden voor de huidige samenstelling van De Nationale Assemblee.

"Verder wordt direct geregeld de veel besproken dubbele functies van Assembleeleden". Gajadien roept de samenleving op om deze wetten met een positieve bril te bekijken. "Laten wij deze kwestie voor eens en voor altijd in orde maken. Alle wijzigingen zijn mogelijk".

Advertentie

Saturday 13 April
Friday 12 April
Thursday 11 April