starnieuws

Guyana, Suriname en Brazilië beloven samenwerking op energiegebied

02 Mar, 12:51

President Chan Santokhi (m) tijdens een trilaterale bijeenkomst van delegaties uit Guyana, Brazilië en Suriname in Georgetown.
In een gezamenlijke verklaring uitgegeven na een trilaterale werkvergadering heeft president Chan Santokhi samen met zijn ambtgenoten Irfaan Ali van Guyana en Luiz Inácio Lula da Silva van Brazilië zijn engagement uitgedrukt om de samenwerking op energiegebied tussen de drie landen te versterken. De bijeenkomst, gehouden in de marge van de 46e reguliere bijeenkomst van de Conferentie van Regeringsleiders van de Caribische Gemeenschap (Caricom), onderstreepte een gemeenschappelijk doel: het bevorderen van duurzame ontwikkeling met sociale rechtvaardigheid.

Volgens de verklaring bevestigden de presidenten hun engagement om Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied als een vredeszone te behouden en de samenwerking voor duurzame ontwikkeling te bevorderen. Ze erkenden de historische betrekkingen van vriendschap en goed nabuurschap die hun naties verbinden en benadrukten het belang van de integratie in het Amazonegebied en Zuid-Amerika.

Om hun gemeenschappelijke doelstellingen te bevorderen, kwamen de leiders overeen trilaterale werkgroepen op technisch niveau op te richten, die zich zouden concentreren op fysieke en digitale infrastructuur, energie en samenwerking bij de bestrijding van transnationale illegale activiteiten. De werkgroepen zullen zich verdiepen in initiatieven van wederzijds belang en de voortgang rapporteren aan de respectieve ministers ter overweging tijdens trilaterale ministeriële bijeenkomsten.

In de energiesector beloofden de presidenten de discussies over samenwerking in de olie- en gasindustrie te verdiepen, waarbij exploratie-, productie-, regulerings- en noodplannen aan de orde zouden komen. Ze toonden interesse in duurzame waterkrachtprojecten en de integratie van elektrische netwerken om de regionale energiezekerheid te vergroten. De leiders verwelkomden de mogelijkheid om hernieuwbare energiemodaliteiten, waaronder bio-energie, te verkennen.

Wat de infrastructuur betreft, erkenden de presidenten het potentieel om de fysieke en digitale connectiviteit te versterken. De nadruk werd gelegd op projecten zoals de volledige bestrating van de Linden-Lethem-weg die Roraima in Brazilië met Georgetown verbind en de modernisering van de wegverbindingen door Frans-Guyana. Maatregelen ter bevordering van de handel en investeringen langs deze routes werden eveneens van cruciaal belang geacht.

In de strijd tegen de grensoverschrijdende misdaad bevestigden de leiders opnieuw hun inzet voor gezamenlijke politieoperaties, inlichtingenuitwisseling, capaciteitsontwikkelingsactiviteiten en samenwerkingsprojecten waarbij gebruik wordt gemaakt van teledetectiebeelden. Ze drongen er bij veiligheidsagentschappen in Brazilië, Suriname en Guyana op aan om de samenwerking te intensiveren en voort te bouwen op initiatieven in de Guyanaschild-regio.

De verklaring werd afgesloten met de nadruk op de succesvolle implementatie van het Minamata-verdrag inzake kwik in hun respectieve landen.

Advertentie

Saturday 13 April
Friday 12 April
Thursday 11 April