starnieuws

Reactie vorig bestuur SSHCV

13 Feb, 04:53
Naar aanleiding van de protestacties van de inwoners van de Student Housing Campus Village op 7 februari 2024, en de beschuldigingen die geuit zijn door de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, de heer Ori, aan het adres van het vorige bestuur van SSHCV, volgt hierna een eenmalige reactie vanuit de leden van het vorige bestuur, aangeduid met feiten.

Een van de doelstellingen van de stichting is het creëren van een studentvriendelijke woon- en studieomgeving voor studenten, waaronder begrepen het bevorderen van goede huisvesting van studerende jongeren en aanverwante groepen.
Wij hebben contact opgenomen met de minister op d.d. 8 februari 2024 na de uitspraken die gedaan zijn op zijn eerste persconferentie over deze kwestie, en hem verzocht de juiste informatie te verschaffen, waarvan hij heeft afgezien. Op 9 februari 2024 hebben wij een tweede keer gevraagd om de juiste informatie te verstrekken. Omdat hij besloten heeft door te gaan met de beschuldigingen, sturen wij van het oud bestuur deze reactie.

Wij van het oud bestuur hebben geen enkel belang in het verstrekken van verkeerde informatie. De negatieve uitspraken gedaan door de minister en hoe hij het vorige bestuur wil afschilderen, kloppen niet. Hieronder de feiten op een rij:
1. De minister heeft ons als vorig bestuur gevraagd om aan te zitten van mei 2023 tot 1 december 2023, totdat hij het nieuwe bestuur kon installeren. Hiervoor heeft het ministerie niet betaald. Dus wanneer de minister stelt dat hij schoon schip heeft gemaakt, klopt dat niet.
2. De financiële verslagen over 2021 en 2022 zijn door ons als vorig bestuur opgemaakt en opgestuurd naar het ministerie van OWC.
3. Het ministerie heeft geen goedkeuring voor de verhoging van de huurtarieven aan ons gegeven.
4. Wij hebben meermalen een overzicht gepresenteerd aan het ministerie van de zaken die aandacht nodig hebben en moesten worden aangepakt. Dus wanneer de minister stelt dat zij zaken aan het ontdekken zijn, is het voor wat ons betreft, niet correct.

5. Wij hebben de minister gevraagd voor een spoedige afwikkeling van de rechtszaak met de oud-directeur, zodat de stichting weer toegang heeft tot de tegoeden bij de verschillende banken en een directeur kon aanstellen. Dit heeft hij niet gedaan.
6. Wij hebben meegewerkt en alle nodige informatie verstrekt en ondersteuning gegeven aan het nieuw bestuur om een goede start te maken met haar werkzaamheden. Dit is vastgelegd in verschillende correspondenties, e-mails, etc.
7. Er heeft overdracht en inwerking plaatsgevonden van nieuwe medewerkers door de werknemer en de mevrouw die meegewerkt heeft met ons als vorig bestuur en die nu ontslag heeft genomen.
8. Er is opdracht gegeven door ons als vorig bestuur om het financieel jaarverslag over 2023 op te stellen. Hiervoor hebben wij als vorig bestuur alle transacties tot en met eind november 2023 doorgestuurd voor het ministerie, het nieuw bestuur en het extern bureau voor het opmaken van dit financieel jaarverslag.

Wij als vorig bestuur zijn tot 1 december verantwoordelijk geweest voor de financiën en de operatie. Alles hierna is voor het nieuwe bestuur. Wij stellen dit, met wat wij tot op dit moment hebben ervaren, om te voorkomen dat handelingen van het nieuwe bestuur vanaf de maand december 2023 op het bord van ons als vorig bestuur worden geplaatst.
Wij vinden het jammer dat de minister van OWC op deze toon de samenleving en het bestuur van het land op het verkeerde spoor zet, en hardwerkende en integere personen op een negatieve manier bespreekt. Wij weten niet wat het motief is van de minister, maar daar hebben wij ook geen belangstelling voor.

Wij zullen ons niet begeven op het niveau van de minister om ongefundeerde beschuldigingen te uitten. De minister van OWC moet begrijpen dat het onacceptabel gedrag is om personen die op een eerlijke wijze een positieve bijdrage hebben geleverd en willen leveren aan de opbouw van ons land, op deze manier te bespreken, denkende dat hij hiermee vrij uit kan zonder consequenties. Ook heeft de minister van OWC aangehaald het CLAD voor ons te willen inschakelen, wij nodigen de minister vooral uit om dat te doen en gelieve voor heel zijn ministerie, zodat hij net als wij als transparant en eerlijk bestempeld worden.

Wij hopen dat wij met deze uiteenzetting duidelijkheid hebben gegeven over wat er hier werkelijk aan de hand is.
Het vorige bestuur van de SSHCV, de Campus.

Max Apapoe, voorzitter

Advertentie

Saturday 24 February
Friday 23 February
Thursday 22 February