starnieuws

NDP: Gemeenschap wordt onnodig opgejut

09 Feb, 02:58
De Nationale Democratische Partij (NDP) heeft met grote verbazing kennis genomen van de verklaring van het CCK en de IRIS. Te midden van onder andere zoveel commotie rondom grondroof, Mennonieten, stakingen en onenigheid bij de studentencampus, wordt de gemeenschap geconfronteerd met een politiek geladen bericht van uitgerekend deze religieuze organisaties.

Over iets meer dan een jaar zullen Surinamers weer naar de stembus gaan en de grote vraag is waarom zou een regering nu omvergeworpen moeten worden? In zo een situatie zou de verkiezing toch rondom deze periode gehouden worden, of niet? De aangehaalde zorgpunten en de zogenaamde oorsprong van het geïnsinueerde zouden de organisaties het best op z’n minst moeten melden bij de justitie. Echter kiest men ervoor om de gemeenschap onnodig op te jutten, dit terwijl de gemeenschap snakt naar verlichting en de dagelijkse kosten voor levensonderhoud nauwelijks kan opbrengen.

De NDP roept het CCK en de IRIS op om enkele historische momenten te evalueren, waaronder:
a) 1973 VHP-regering: toen de vakbeweging, met de NPS in de oppositie actie voerde. In reactie daarop werden vakbondsleiders gearresteerd en werd een aantal mensen door de politie doodgeschoten.
b) 1979 NPS (NPK) regering, toen de VHP straatacties en burgerlijke ongehoorzaamheid aankondigde om hun eis voor vervroegde verkiezingen kracht bij te zetten.
c)  2023, De NPS stapt uit de coalitie. Als ABOP/PL dat ook gedaan zou hebben, met steun van enkele rechtgeaarde VHPers en de oppositie, de regering vroegtijdig 'gevallen' zou zijn.

Nog vers in de geheugen zijn de openlijke oproepen en acties, van de toenmalige oppositie, met de VHP in de voorlinie in 2010 en 2015, daags na het aantreden van de NDP regering Bouterse 1 en 2, dat er alles aan gedaan moet worden om de regering naar huis te sturen. (lees: ten val te brengen). Destijds waren er geen oproepen tot rust, kalmte, het hoofd koel houden, om bij te dragen aan het bewaren van rust en orde in het land. De berichten ter ondersteuning vanuit religieuze organisaties zouden bij elk politiek klimaat gewenst zijn, en niet selectief.

Over het vonnis rondom de 8 december gebeurtenissen en de uitvoering daarvan hebben alle betrokkenen, inclusief de NDP, publiekelijk hun standpunten kenbaar gemaakt. Zij waren de eersten die hun achterban en de natie opriepen tot kalmte en rust. Is men dat vergeten?

De standpunten vallen binnen wat volgens wet en recht toegestaan is. Als de geheime diensten in ons land informatie hebben dat er illegale operaties uitgevoerd of voorbereid worden, betaamd het hun in alle stilte en op de achtergrond alles in het werk te stellen om de staatsveiligheid te garanderen. Indien dat goed voorbereid wordt, zal de gemeenschap nooit belast hoeven te worden met een formele bekendmaking over haarden en vermeende onlusten.

Zonder enige bekende aanleiding, kiezen het CCK en de IRIS er wel voor om insinuaties over onlusten publiekelijk aan te kaarten. Het valt te betreuren dat nu ook religieuze organisaties afgaan op geruchten en zodoende bijdragen aan mogelijke maatschappelijke onrust. Bij de NDP ontspruit de vraag of bepaalde bestuursleden van de religieuze organisaties tegenwoordig nadrukkelijker een politieke agenda op na houden. De handelingen, woordkeus en standpunten, vertellen veel.

Tot slot vraagt de NDP aan het CCK en de IRIS om samen met de bij haar aangesloten kerkgemeenschappen voor Suriname en de Surinamers te bidden tegen het onrecht dat hen de afgelopen 3 jaren wordt opgedrongen en dat Surinamers op 25 mei 2025 uit deze benarde positie worden verlost bij de verkiezingen.

De NDP roept haar leden en sympathisanten op om oprecht en als rechtgeaarde Surinamers het partij veldwerk in eenheid uit te voeren en zich door niets en niemand te laten afleiden.

Wij vragen alle gelovigen te blijven bidden dat de schending van mensenrechten, de corruptie en schandalen, de verslechtering van de gezondheidszorg, de teloorgang van het onderwijs systeem, de dure eerste levensbehoeften, de verdere verarming van grote delen van de samenleving, een halt wordt toegeroepen.

25 mei 2025 is de dag van de verlossing!
God zij met ons Suriname
Nationale Democratische Partij

Advertentie

Saturday 24 February
Friday 23 February
Thursday 22 February