starnieuws

Culinary, Craft & Art Center zal toerisme helpen bevorderen

10 Dec, 14:44

President Chan Santokhi spreekt de genodigden toe in het Cullinary, Craft & Art Center.
Indonesië heeft bijgedragen aan het Culinary, Craft & Art Center in Mariënburg, district Commewijne. Districtscommissaris Mohamedsafiek Radjah en ambassadeur Julang Pujianto vinden de faciliteit het toerisme in het district maximaal ten goede zal komen. President Chan Santokhi heeft samen met de diplomaat de gong geluid bij de opening vrijdag. Er is ook een gedenkplaat onthuld.

“Commewijne is in opmars en Mariënburg heeft een rijke geschiedenis.", constateert Radjah. Hij is ingenomen mee dat vooral Mariënburg veel wordt bezocht door binnenlandse en buitenlandse toeristen. Hij ziet de toeristenstroom toenemen nu er op de voormalige suikerplantage een Culinary, Craft & Art Center is verrezen.

Santokhi liet tijdens zijn toespraak de tijdslijn van het project de revue passeren, bericht de Communicatiedienst Suriname. Het geheel vloeit volgens ambassadeur Pujianto voort uit de in december 2021 getekende overeenkomst tussen Suriname en Indonesië voor de schenkingsfinanciering van een drietal gemeenschapsprojecten, gericht op het uitdragen van de Surinaams-Javaanse cultuur. De eerste twee projecten betroffen de opzet van het Documentatiecentrum op Sana Budaya en de publicatie van een boekwerk; beide in het kader van 133 jaar Javaanse Immigratie eerder dit jaar.

Het gebouw, dat aan het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij toebehoorde, heeft een volledige transformatie ondergaan. Ambassadeur Pujianto is ervan overtuigd dat het centrum optimaal gebruikt zal worden, ook gezien het multifunctionele karakter met mogelijkheden voor kunst, cultuur en culinair. Hij vindt het belangrijk dat er op reguliere basis evenementen worden ontplooid, om ook de economische activiteiten van Commewijne te ondersteunen. Radjab benadrukt dat Mariënburg een rijke geschiedenis heeft, namelijk de plek waar de eerste immigranten uit Java in Suriname arriveerden. Hij voorziet met het centrum een toename van toeristisch bezoek. De burgervader legt ook de nadruk op het koesteren van het Culinary, Craft & Art Center.

De schenkingsfinanciering door Indonesië bedroeg volgens ambassadeur Pujianto US-dollar 100.000 en geschiedde in het kader van de historisch-culturele samenwerking tussen de twee landen. De middelen zijn mede ter beschikking gesteld voor het opzetten van het centrum door het Directoraat Cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Verder zijn de ministeries van LVV en Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking betrokken geweest. Het centrum moet leiden tot kennisverbreding en bekendheid geven aan het Javaans cultureel erfgoed te Mariënburg.


Advertentie

Saturday 24 February
Friday 23 February
Thursday 22 February