starnieuws

ICAO ondersteunt Suriname veiligheid burgerluchtvaart

10 Dec, 08:47
Suriname scoort 'zeer laag' in Latijns-Amerika op het gebied van burgerluchtvaart als het gaat om het handelen bij incidenten en ongevallen. Er worden nu voorbereidingen getroffen om bij de eerstvolgende audit volgend jaar om de veiligheid op te voeren.  De Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) heeft een presentatie gegeven aan  president Chan Santokhi.  Minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) en Brian de Souza, waarnemend directeur van de Civil Aviation Safety Authority Suriname (Casas) waren ook aanwezig.

Minister Jubithana zegt dat aanpak nodig is om Suriname te brengen naar een up-to-standard. Middels een presentatie heeft de ICAO aangegeven wat de gemiddelde scores zijn op het gebied van vliegveiligheid en de uitvoering van rules and procedures. Met vastberadenheid werkt het Surinaamse team aan een verbeterplan om de burgerluchtvaart naar internationale standaarden te tillen, meldt de Communicatiedienst Suriname.

Over incidenten en ongevallen bij luchtverkeer in Suriname, valt het onderzoek daarvan rechtstreeks onder de procureur-generaal (pg). Minister Jubithana geeft aan dat de ICAO hiervoor andere voorschriften hanteert omdat het niet om strafrechtelijke onderzoeken gaat. Het is daarom noodzakelijk dat er een onafhankelijk bureau wordt ingesteld. De Burgerluchtvaartwet geeft aan dat elk onderzoek onder de pg valt en dat zal ook moeten worden veranderd om zo een onafhankelijk instituut in het leven te roepen voor dergelijk onderzoek.

De Souza geeft aan dat er technische assistentie verleend wordt aan de Casas vanuit de ICAO. De assistentie is nodig omdat er tekortkomingen zijn geconstateerd in de regelgeving en procedures die niet voldoen aan de ICAO standaarden. Deze moeten aangepast en/of gewijzigd worden. Ook kampt de organisatie met een tekort aan gekwalificeerd personeel en financiële middelen. “Een veilige luchtvaart is absoluut de backbone van elke economie”, benadrukt de functionaris. Daarom is het belangrijk om een luchtvaart te hebben die voldoet aan de standaarden van de internationale luchtvaart.

Advertentie

Saturday 24 February
Friday 23 February
Thursday 22 February