starnieuws

Assembleeleden eisen verontschuldiging van Jogi

29 Nov, 05:47

Assembleeleden van de oppositie die een brief geschreven hebben naar parlementsvoorzitter Marinus Bee.
Assembleeleden hebben dinsdag in een brief aan Assembleevoorzitter Marinus Bee gewezen op "zorgwekkende intimidatie jegens het vrouwelijke geslacht in DNA". Zij vinden dat Mahinder Jogi (VHP) publiekelijk zijn verontschuldiging moet aanbieden voor uitspraken maandag tijdens de openbare vergadering gedaan aan het adres van fungerend voorzitter Harriët Ramdien.

Ondergetekenden, allen leden van De Nationale Assemblée (DNA) achtten het noodzakelijk om het volgende onder uw aandacht te brengen;
Op maandag 27 november 2023 heeft zich een incident voorgedaan in DNA, waarbij een vrouwelijke fungerende voorzitter van DNA, publiekelijk geïntimideerd is geworden door het lid Mahinder Jogi. Deze intimidatie bevatte opzettelijk kwetsende, denigrerende, vernederende woorden die de waardigheid van de vrouw ernstig heeft aangetast. De vrouwelijke DNA leden van de oppositie eisten ter stond corrigerende acties met ondersteuning van overige mannelijke DNA leden. De gemoederen waren ernstig verhit geraakt door de denigrerende behandeling jegens het vrouwelijk geslacht, waardoor de vergadering ontaarde.

De wijze waarop de vergadering is afgehandeld, heeft de indruk gewekt dat dit incident met stilte zal worden afgedaan. Zulks omdat u de vergadering heeft verdaagd naar dinsdag 28 november 2023, zonder dat naar aanleiding van de schorsing het lid dat zich schuldig heeft gemaakt aan de vrouw onvriendelijke bejegening, de gelegenheid heeft genomen om onder meer zich te verontschuldigen voor het vertoonde wangedrag.  

Voorzitter, intimidatie naar vrouwen schaadt het imago en zelfvertrouwen van voornamelijk vrouwelijk leiderschap, alsmede het imago van ons instituut DNA en daarmee de gehele natie. Het is een recht van elk DNA-lid om informatie in te winnen, onderzoekingen te plegen, gevraagd en ongevraagd (opbouwend) kritiek te leveren en haar controlerende taak op een adequate manier uit te oefenen. DNA leden zijn gehouden de democratie hoog in het vandaal te dragen, een unieke stelsel van macht te representeren waarin controle ten grondslag ligt en iedere groepering in de volksvertegenwoordiging een plek kan krijgen. Door deze uitspraak tegen de vrouw schijnt optimale uitlatingsvrijheid onder druk te komen staan, terwijl deze rechten in een democratische rechtsstaat te allen tijde gewaarborgd dienen te worden.

Op grond van het bovenstaande protesteren ondergetekenden met klem tegen de denigrerende uitspraak van voornoemd lid in het parlement en eisen onmiddellijk;
1.een beleid dat gestoeld is op een maximale beleving van de democratie, ter waarborging van het rechtsgevoel van de samenleving in het algemeen, maar sterker nog in het bijzonder van vrouwen.
2. Een publiekelijke verontschuldiging van het lid die de uitspraken heeft gedaan.
3. Regels in het orde reglement vastleggen conform de wet “Geweld en seksuele intimidatie Arbeid en gelijke behandeling”.
In de hoop dat het onderhavige de volle aandacht en ondersteuning uwerzijds zal genieten, verblijven wij.

Advertentie

Saturday 24 February
Friday 23 February
Thursday 22 February