starnieuws

18 militairen ronden derde tuchtrechters cursus af

16 Sep, 11:23

De derde groep tuchtrechters heeft na succesvol afronden van de cursus haar certificaat ontvangen. (Foto: Defensie)
Het Instituut voor Defensie Opleidingen (IDO) heeft de derde groep militaire tuchtrechters vrijdag afgeleverd. In totaal gaat het om 18 militairen die deze cursus hebben afgerond. Met het in ontvangst nemen van hun certificaten zijn de kennis en vaardigheden tot straffen bevoegde/beklagmeerdere verder aangescherpt voor een professionelere uitvoering van een adequaat tuchtproces.

Majoor Brian Landveld, commandant van de Militaire Academie, is verheugd dat het IDO binnen enkele maanden de derde tuchtrechtscursus heeft kunnen afronden. Het is volgens hem belangrijk dat de officieren, die allemaal deze cursus hebben behaald, ook daadwerkelijk de opgedane kennis toepassen in de praktijk, meldt Defensie.

“De discipline binnen de organisatie wordt gehandhaafd door de officier. En dat zal pas een feit zijn als de tuchtrechters niet bang zijn om zonder aanzien des persoons op te treden, wanneer blijkt dat militairen zich schuldig maken aan tuchtvergrijpen dan wel handelingen die in strijd zijn met de militaire tucht en regels”, stelde majoor Landveld.

Na de kick-off van de tuchtrechterscursussen in januari, die na ruim 30 jaar weer zijn gehouden, werd eind maart de eerste groep tuchtrechters afgeleverd en in mei weer een tweede groep. In november dit jaar zal een aanvang worden gemaakt met de vierde tuchtrechterscursus en wel als onderdeel van de Voortgezette Officiers Opleiding. Die zal dan de laatste tuchtrechtscursus zijn voor het jaar 2023.Advertentie

Friday 21 June
Thursday 20 June