starnieuws

VSB voor duurzame ontwikkeling olieproject

15 Sep, 22:42
De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) doet een dringend beroep op de leiders én de samenleving om, bij een succesvol project, de opbrengsten uit zowel de olie- en gasindustrie als carbon credits op verantwoorde en duurzame wijze aan te wenden, met als doel te zorgen voor een brede welvaart. Hiermee beoogt wordt beoogd om de  economie te verduurzamen, waarbij de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) als leidraad dienen voor de besteding van deze inkomsten.

De VSB zegt in een persbericht met groot enthousiasme kennisgenomen van de recente aankondiging door TotalEnergies over de ontwikkeling van een grootschalig olieproject in Blok 58, vóór de kust van Suriname. "Deze aankondiging markeert een belangrijk moment voor onze samenleving en de economische toekomst van ons land."

TotalEnergies, als operator van Blok 58 met een 50% belang, heeft onlangs met succes de beoordeling van de twee elangrijkste olievondsten, Sapakara South en Krabdagu, afgerond. Deze vondsten bevatten gezamenlijke reserves van bijna 700 miljoen vaten olie, gelegen op waterdieptes variërend van 100 tot1.000 meter. Het project omvat de productie van deze reserves met een capaciteit van 200.000 vaten perdag en vertegenwoordigt een investering van ongeveer $9 miljard.

De VSB benadrukt het belang van directe aandacht voor lokale capaciteitsopbouw om te voldoen aan de vereiste normen voor dit project. Het is van cruciaal belang dat toegang tot financiering beschikbaar is voor investeringen in dit proces. "Bovendien roepen we op tot strikte naleving en goed bestuur, niet alleen in de particuliere sector, maar ook in de overheid, om ervoor te zorgen dat dit project wordt uitgevoerd met integriteit en verantwoordelijkheid", stelt de VSB.

De kwesties van veiligheid, gezondheid, welzijn & milieu mogen niet over het hoofd worden gezien en vereisen aanzienlijke aandacht. TotalEnergies' toezegging om te werken aan het minimaliseren van de uitstoot van broeikasgassen en het herinjecteren van alle bijbehorende gassen in de reservoirs wordt toegejuicht.

De VSB roept de Surinaamse regering en bedrijfsleven op om de kansen die dit project biedt voor de agro-industrie, toerisme en business process outsourcing direct te benutten. "Daarnaast is het van groot belang dat onze beroepsbevolking wordt voorbereid op de nieuwe mogelijkheden die dit project met zich meebrengt."

De VSB kijkt uit naar een constructieve samenwerking van alle belanghebbenden om ervoor te zorgen dat dit project op een verantwoorde en duurzame manier wordt ontwikkeld, en dat het bijdraagt aan de welvaart van Suriname en haar bevolking.

Advertentie

Friday 21 June
Thursday 20 June