starnieuws

Ambtenaren krijgen SRD 700 koopkrachtversterking erbij

13 Sep 2021, 15:42

Ravaksur-woordvoerder Armand Zunder en minister Albert Ramdin na het bereiken van het tussentijdse akkoord vandaag. (Foto: CDS)
De regering en de vakbeweging (Ravaksur) hebben een akkoord bereikt, waarbij SRD 700 netto aan koopkrachtversterking zal worden gegeven. Nu is de koerscompensatie SRD 100. Minister Albert Ramdin is voorzitter van het clusterteam van ministers, dat overleg met Ravaksur voert. Hij erkent dat deze tussentijdse oplossing niet het meest tevreden gevoel aan beide partijen geeft, maar benadrukt dat in het traject naar herstel van de economie er verder gesproken wordt. Eind van de maand wordt de SRD 700 extra uitbetaald aan ambtenaren en aan hen gelijkgestelden. Het bedrag wordt SRD 800. Ravaksur had  gevraagd het bedrag aan SRD 1.100 te brengen, nadat de regering SRD 500 koerscompensatie aanbood. Gepensioneerden krijgen 70% van het bedrag.

Het tussentijdse bedrag is volgens de bewindsman overeengekomen op basis van goed overleg en goed begrip van de situatie. Hij zegt aan de Communicatiedienst Suriname dat de verwachtingen van de andere kant ietwat meer waren. “Maar dit is een tussentijdse tegemoetkoming. We weten dat er nog meer gedaan moet worden, maar terwijl we op weg naar gezondmaking zijn, hopen we wat meer te doen voor de samenleving”, merkt Ramdin op. De hoop is erop gericht om binnenkort met het tripartiet overleg te komen tot een sociaal akkoord en dan in alle rust te gaan naar opbouw en herstel. “In dat traject gaan we door met praten over wat er nog meer gedaan kan worden. Dit is niet het meest tevreden gevoel aan beide kanten, maar het was het meest optimale op dit moment.” 

Armand Zunder, coördinator van de samenwerkende vakbonden, spreekt van een tussentijdse oplossing “voor het vraagstuk van koopkrachtachteruitgang als gevolg van de hoge inflatie en relatief hoge koers”. Over hetgeen thans bereikt is, is er goed overleg geweest. De vakbeweging stelt het op prijs dat de regering op zo’n korte termijn overleg met haar heeft gevoerd. Tijdens de onderhandelingen hebben de vakbonden hun zorgpunten kenbaar gemaakt. Partijen waren het niet lang met elkaar eens, maar uiteindelijk is er overeenstemming bereikt over het verbeteren van de koopkracht. Zunder: “Met name het netto besteedbaar inkomen van de werkende klasse, zowel voor landsdienaren en de gelijkgestelden als in de particuliere sector.”

Minister Ramdin voegt eraan toe dat de regering erop let hoe de beschikbare gelden worden besteed. Zij beschikt thans over een bepaald besteedbaar bedrag, waaruit ook verschillende rekeningen betaald moeten worden. De regeringsvertegenwoordiger erkent dat er koopkrachtverlies is geweest, onder andere door het optrekken van de wisselkoers naar een reëel niveau en dat als gevolg daarvan het besteedbaar vermogen achteruit is gegaan. “We moeten dat op een of andere manier compenseren, maar dat kan alleen door voldoende inkomsten. Die ruimte is er nog niet, we hebben op basis van wat besteedbaar is gekeken waar we kunnen tegemoetkomen.”

Advertentie