starnieuws

SVJ misnoegd over beperking journalisten bezoek Bolsonaro

21 Jan, 14:28
De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) heeft haar misnoegen geuit in een open brief aan president Chan Santokhi en Assembleevoorzitter Marinus Bee over de beperking die media en journalisten ondervonden hebben tijdens het bezoek van het Braziliaanse staatshoofd, Jair Bolsonaro. "Met verbazing en zeer grote teleurstelling is
kennis genomen van het besluit van de regering, om bij en tijdens het bezoek van de Braziliaanse president, Jair Bolsonaro, deze week aan Suriname, op diens aangeven ermee in te stemmen dat de media en journalisten beperkt zijn geworden in de uitoefening van hun taak", schrijft de SVJ.

Met instemming van de regering is er geen persconferentie gehouden of de mogelijkheid voor journalisten geschapen om vragen te stellen in het kader van het bezoek van president Bolsonaro. De media en journalisten niet in staat stellen, onbelemmerd, ongeacht de persoon en het evenement, hun democratische rechten en taken te kunnen uitoefenen, wordt derhalve ervaren als een ernstige schending van het recht op persvrijheid en informatieverschaffing aan de samenleving en met klem afgekeurd.

Het instemmende besluit van de regering staat in schril contrast met de onlangs nog gegeven verzekering door president Santokhi in het parlement en de uiteenzetting van de minister van Buitenlandse Zaken Internationale Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdin, tijdens een ontmoeting met de vereniging, dat de regering de persvrijheid hoog in het vaandel draagt en zal waken over het grondwettelijke recht van vrije meningsuiting en persvrijheid.

De vereniging wil er nadrukkelijk op wijzen dat, ook dit voorval niet onopgemerkt is gebleven voor de internationale gemeenschap en het kan bijdragen aan weer eens een negatief imago voor ons land als het gaat om de waarborging van grondrechten, zoals persvrijheid en informatieverschaffing aan de samenleving. De vereniging doet een beroep op de regering om in voorkomende gevallen de daad bij het woord te voegen en zelfs het voortouw te nemen en te demonstreren dat Suriname daadwerkelijk de grondrechten van haar burgers respecteert en die door niemand met de voeten zal laten betreden. De verklaring is namens het bestuur, leden, bijzondere en aspirant leden van de SVJ, ondertekend door voorzitter Carla Boëtius.

Advertentie