starnieuws

Extra aandacht voor toenemend geweld tegen vrouwen

26 Nov 2021, 18:34

Om aandacht te vragen voor de Orange day campagne is een speciale bijeenkomst gehouden met alle betrokkenen die zich bezighouden met gendergerelateerde vraagstukken. (Foto: Biza)
Tot en met 10 december, 16 dagen lang, wordt extra aandacht besteed aan geweld tegen vrouwen. Het thema is Kleur de wereld oranje: Stop geweld tegen vrouwen nu!  Dertig jaar geleden is Orange day als een internationale campagne begonnen om geweld tegen vrouwen en meisjes in de hele wereld terug te dringen en ze in plaats daarvan te koesteren en lief te hebben. Volgens de Verenigde Naties (VN) krijgt 1 : 3 meisjes in de wereld te maken met enige vorm van geweld. Met de covid pandemie is die verhouding toegenomen naar 2 : 3.

Op 24 november is de vlag op het terrein van het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) van het ministerie van Binnenlandse zaken (Biza) gehesen aan de Wilhelminastraat. Dit gebeurde onder andere in het bijzijn van minister Bronto Somohardjo, Biza-directeur Nasier Eskak, HRM-directeur, Jacintha Thomas-Alfaisie, vertegenwoordigers van BGA en het Bevolkingsfonds van de VN (UNPF). Thomas-Alfaisie hoopt dat geweld tegen vrouwen niet alleen minder wordt, maar dat het helemaal stopt. Om extra aandacht aan deze Orange day campagne te geven werd een speciale meeting gehouden in de ballroom van Torarica met alle actoren die zich bezighouden met gendergerelateerde vraagstukken, meldt Biza.

Somohardjo, voelt zich meer dan geroepen om die zaken in orde te krijgen zodat de bewustwording ertoe bijdraagt dat de geweldcijfers tegen vrouwen daadwerkelijk omlaag gaan en helemaal niet meer plaatsvinden. Hij wil betere structuren binnen het departement voor de structurele ontwikkeling van gendergelijkheid door het instellen van de Gender Focal Point. Hierdoor kan specifiek beleid worden ontwikkeld die past binnen de ontwikkelingsdoelen van de regering en er budgetten worden opgebracht op de Biza begroting.

“Het bestrijden en voorkomen van geweld in elke vorm en tegen wie dan ook is niet alleen de taak van de overheid, maar de taak van ons allemaal. Ook u heeft een belangrijke taak bij het voorkomen van gender en huiselijk geweld. Als minister die de eindverantwoordelijkheid draagt voor het genderbeleid, roep ik u allen op om samen met het ministerie te werken aan een samenleving die vrij is van gender gerelateerd geweld. Laten wij samenbundelen en als natie deze strijd tegen het geweld aangaan”, zei Somohardjo.

Hakiem Lalmohamed, co-chair UNFP Youth Advisory Group, onderstreept het belang van samenwerken. “Wanneer je groeit is het goed om anderen mee te nemen zodat je samen kan groeien. Zo kun je verschillende dingen bereiken waaraan je zelf niet had gedacht, dat is de kracht van samenwerken. Leave no one behind!
De campagne wordt dagelijks uitgevoerd vanaf 25 november (de Internationale dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen) tot en met 10 december (de Internationale dag voor de Rechten van de Mens).

Advertentie

Sunday 28 May
Saturday 27 May
Friday 26 May