starnieuws

Kort geding aangespannen tegen minister Ramadhin

27 Oct, 07:42
De Staat Suriname, met name minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, is voor het gerecht gedaagd wegens belediging en aantasten van de eer en goede naam van Jennifer van Dijk-Silos, Steve Meye en Patrick Bhagwandin. Zij hebben een kort geding aanhangig gemaakt tegen de bewindsman. Starnieuws verneemt dat de stukken reeds zijn betekend aan Ramadhin.

De eisers willen dat de minister wordt veroordeeld tot het rectificeren van uitspraken gedaan via verschillende media. De drie eisers hebben mede een petitie aangeboden over 'apartheid en discriminatie' op 20 augustus aan waarnemend president, Ronnie Brunswijk. In de petitie wordt de aandacht gevraagd voor de gevolgen van het huidige coronabeleid in relatie tot het tegengaan van apartheid en discriminatie van niet-gevaccineerde Surinamers.
Het gaat bij de eisers om de directe stopzetting van elke vorm van vaccinatiedwang, ook de indirecte dwang, en het stopzetten van elke vorm van discriminatie en apartheid die uit deze dwang voortvloeit.

De eisers stellen dat zij geconfronteerd zijn met uitspraken van de gedaagde, de minister van Volksgezondheid, die zij kwalificeren als belediging, laster, smaad en aantasting van hun recht op eer en goede naam. Door de uitspraken gedaan in interviews lijden de eisers schade zowel in priv√© als in hun functioneren in de samenleving. De eisers voelen zich gekrenkt  doordat ze genoemd zijn als misleiders en antivaxxers. Zij vorderen rectificatie van de gewraakte uitspraken.
    

Advertentie