starnieuws

Digitaliseringsproject voor stimuleren ondernemerschap

14 May 2021, 04:51

Minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning overhandigt symbolisch de computers aan zijn collega Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. (Foto: CDS)
Het ministerie van Sociale Zaken en Huisvesting heeft 45 computers en vier laptops ontvangen. Het project Beneficiary Informatie System (BIS) stelt het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in de gelegenheid de sociale draagkrachtigen beter in kaart te brengen. Dit project moet ondernemerschap bij mensen met een beperking stimuleren. De computers zijn door minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning overhandigd aan zijn collega Uraiqit Ramsaran. “Het project zal ervoor zorgen dat deze doelgroep ondanks de beperkingen zijn eigen inkomen kan verdienen en kan bewijzen bij te dragen aan de ontwikkeling van ons land,” merkte Achaibersing op.

BIS behoort tot de vijf projecten waarvoor de Basic Needs and Trust Fund (BNTF) van de Caribbean Development Bank (CDB) een budget van US$ 836.000 beschikbaar heeft gesteld. Voor het BIS is 115.000 US-dollar uitgetrokken.
 “Vandaag is alvast een mijlpaal voor het ministerie van Sociale Zaken voor wat betreft de uitvoering van het BIS-project”, benadrukte minister Achaibersing. Hiermee wordt de sociale doelgroep goed in kaart gebracht. Hierbij is behalve een databestand ook de nodige infrastructuur van toepassing, meldt de Communicatiedienst Suriname.

Deze schenking is onderdeel van de schenkingsovereenkomst van het BNTF 9, die is getekend tussen het ministerie van Financiën en Planning en de Caribbean Development Bank. Het ministerie vervult de taak als implementatie-organisatie (Implementing Agent) van het BNTF 9 programma en heeft hiervoor een Programma Manager aangewezen. Voor een versnelde uitvoering van het programma worden alle inkopen van apparatuur bestemd voor de subprojecten, aangekocht door de Implementing Agent. Dit zorgt ervoor dat de subprojecten vlot worden uitgevoerd en de deadlines gehaald kunnen worden. De Implementing Agent begeleidt en ondersteunt de uitvoerende partners.

De andere vier projecten behelzen het renoveren van overheidscrèches en van SoZaVo (US$ 180.000), het rainwater harvest-project van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (regenwater wordt opgevangen ten behoeve van 57 huishoudens langs de Afobakaweg - US$ 197.342). Verder het ‘grassroots to entrepeneurproject’ voor het stimuleren van klein ondernemerschap van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (US$ 90.000) en het project ‘micro-entrepeneurship for people with disabilaties’ (klein ondernemerschap bij mensen met een beperking wordt gestimuleerd), ook van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (US$ 150.000.

Advertentie

Wednesday 29 November
Tuesday 28 November
Monday 27 November