starnieuws

Kromodihardjo: Ik schuw geen enkel onderzoek

03 Aug, 04:07

Rick Kromodihardjo is op non-actief gesteld als directeur van het SZF.
Rick Kromodihardjo, directeur van het Staatsziekenfonds (SZF), geeft desgevraagd een reactie aan Starnieuws over het feit dat hij afgelopen week op non-actief is gesteld door minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. Over beschuldigingen aan zijn adres, zegt hij geen enkel onderzoek te schuwen. 

"Hierbij bevestig ik op donderdag 30 juli 2020 een brief van de minister van Volksgezondheid te hebben ontvangen met de mededeling dat ik vanwege 'gewijzigde beleidsinzichten' op non-actief ben gesteld en ter beschikking ben van de minister. Met het aantreden van de nieuwe regering is reeds in een vroeg stadium aangegeven dat het SZF zou worden gereorganiseerd. In dit kader is het natuurlijk verwachtbaar dat de leiding van het SZF hierbij ook zou kunnen worden vervangen. Dit is realistisch en daar is niets mis mee, aangezien de nieuwe regering andere beleidsuitgangspunten heeft.

Dientengevolge zou mij niets anders resten dan correct mee te werken aan een zo soepel mogelijke transitie en richtige overdracht, teneinde de diensten van het SZF onverkort te laten continueren. Daar heb ik vrede mee en ga ik geen hondengevecht over voeren, aangezien ik mijn plaats in deze behoor te kennen.

Onvoldoende onderbouwing van de maandelijkse behoefte van het SZF
Geluiden welke in de media zijn verschenen alsof er onvoldoende onderbouwing zou zijn van de maandelijkse behoefte van het SZF t.b.v. de uitbetaling aan dienstverleners, kunnen gemakkelijk en eenvoudig worden nagetrokken bij het SZF. Sedert de periode juni 2019 is door de toenmalige president in tegenwoordigheid van het SZF en diverse stakeholders in de gezondheidszorg naar aanleiding van aanhoudende tekorten, waarbij niet kon worden voldaan aan de volledige verplichtingen jegens de dienstverleners, een harde toezegging gedaan ten einde de betalingscontinuïteit te garanderen om maandelijks een fixed bedrag van 80 miljoen SRD ter beschikking te stellen aan het SZF. 

Het SZf moest deze behoefte vroeg in de maand opmaken als prognose en het doen toekomen aan respectievelijk de Ministeries van Volksgezondheid en Financiën. Na realisatie van de betalingen moest het SZF de verantwoording van de uitbetaalde gelden doen toekomen aan dezelfde ministeries voornoemd. De opmaak van de prognose werd gedaan door de afdelingshoofden Financiële Administratie en Financieel Beheer. Bij de uitbetaling werd dit vooraf gecontroleerd door de afdeling Interne Controle. Na storting/dus realisatie was het de afdeling Financieel Beheer die verplicht was elke maand deze met alle bijbehorende bescheiden en bankbewijzen toe te sturen naar het ministerie van Financiën, hetgeen ook steevast gebeurde. Al deze documenten en verantwoording is thans simpelweg te vinden bij het SZF.

Beleid SZF
Voor wat betreft het beleid van het SZF van de afgelopen jaren heb ik steevast overal aangegeven dat het SZF een werkarm is van de regering c.q. het ministerie van Volksgezondheid. Alle expansieprojecten van het SZF in Paramaribo en overal verder in het land, maar ook m.n. in Nickerie zijn altijd in samenwerking met c.q. onder intensieve supervisie uitgevoerd van het ministerie van Volksgezondheid. De toenmalige minister heeft zich altijd persoonlijk ingespannen om het SZF een beter aangezicht te geven in vooral het rijstdistrict. Voor alle bouwprojecten van het SZF in Nickerie is niet met één, maar met twee verschillende aannemers gewerkt die het hebben klaargespeeld om in recordtempo alle bouwprojecten richtig en kwalitatief correct, op te leveren. 

De toenmalige minister van Volksgezondheid was altijd aanwezig bij de start van het project tot aan de oplevering waarvan hij zelf de eer had alle gebouwen in gebruik te nemen. Hij was dus de geestesvader van al deze projecten. Als er nu geluiden de kop opsteken en nodeloze beschuldigingen worden geuit over deze projecten, dan is de weg vrij voor elk onderzoek om klaarheid hierin te brengen. Ik schuw geen enkel onderzoek hierbij.

Privé E-Crime
Ik word de laatste tijd eveneens behoorlijk in privé opzicht zeer ernstig en crimineel anoniem beklad op social media met de kennelijke bedoeling mijn gezin te ontwrichten, kapot te maken en leed en schade te berokkenen. Namens mijn gezin roep ik op om onmiddellijk deze zware doch heilloze e-crime te staken. Het leidt nergens naartoe. In deze tijden zijn wij als gezin juist een grotere eenheid als nooit tevoren. Wij zullen deze laffe aanvallen weerstaan en als gezin zullen wij veel sterker uitkomen. Aan de politie zullen wij als gezin vragen hiernaar onderzoek te doen."

Advertentie

Friday 18 September
Thursday 17 September