starnieuws

Spookverhalen & misleidingen als verkiezingsstrategieën

14 Nov, 19:31
Afgelopen vrijdag was het even weer met spanning uitkijken naar wat men zou meedelen 'op de berm'. Drie zaken die breed zijn uitgemeten in de media zijn wijziging Kieswet, huizenbouw en buurtwinkels.

Wijziging Kieswet
Een van de wijziging die wij hebben vernomen die men wil doorvoeren in de Kieswet is het verbieden van pre-electorale combinaties. Dit is een doorn in het oog voor de kleine partijen, omdat het overduidelijk is dat zij geen zetels kunnen behalen op eigen kracht. Hierdoor zijn zij verplicht om op te gaan in grotere partijen. Ik vermoed ook dat de huidige coalitie een verpletterde nederlaag wil voorkomen als in 2000, toen het Nieuw-Front na het wanbeleid Wijdenbosch/Radakishun 33 zetels binnenhaalde. Partijen kunnen op basis van een samenwerkingsovereenkomst de Kieswet op het stuk van het verbieden van pre-electorale combinaties omzeilen om toch als combinatie deel te kunnen nemen aan de verkiezingen. Stel dat VHP, NPS & ABOP besluiten om gezamenlijk aan de verkiezingen deel te nemen. Dan kunnen zij per district een partij aanwijzen die de ‘lead’ daar zal hebben en op basis daarvan kandidaten stellen onder de naam van die partij. Deze drie partijen kunnen zaken dan als volg aanpakken t.w.:
• In Paramaribo kunnen zij of alleen of onder paraplu van de NPS of VHP deelnemen aan de verkiezingen.
• In de districten Commewijne, Wanica, Saramacca & Nickerie is de VHP duidelijk sterker en kan zij daar de ‘lead’ nemen.
• De ABOP is sterk in de districten Marowijne, Brokopondo & Sipaliwini en kandaar de ‘lead’ nemen.
• De NPS heeft een goede basis in Para & Coronie en kan zij daar de ‘lead’ nemen.
De PL heb ik niet meegenomen in mijn voorstel, omdat het voor mij nog niet duidelijk is wat de schade is die de HVB de PL heeft toegebracht. De NDP heeft bijna altijd als combinatie deelgenomen aan de verkiezingen, maar alleen nam de paarse partij overal de ‘lead’. De afgelopen verkiezing had zij ondersteuning van de partijen van de heren Hooghart en Wansabesari. Dus de partijen in de oppositie en daarbuiten moeten nu met elkaar in overleg treden, zodat zij tijdig zaken in orde kunnen hebben.

Huizenbouwprogramma
Ik kan mijn niet indenken dat deze beleidsmakers de durf en moed hebben om de bevolking wederom een worst van woningbouw voor te houden. Het volk is al jaren 18.000 woningen en fly-overs beloofd, waarvan tot op heden niets van terecht is gekomen. Daarnaast kennen wij de ‘er-komt-geen-devaluatie’ en Dubai spook- en misleidende verhalen van twee huidige coalitie DNA-leden. Het is overduidelijk dat de huidige beleidsmakers geen prioriteiten kunnen stellen. Gaat de regering constant blijven lenen om zaken te realiseren? Wanneer zal dit leengedrag stoppen?

Zaken moeten door ervaringsdeskundigen wetenschappelijk worden onderzocht en onderbouwd, voordat men ze aan het volk gaat voorhouden. Tot nu toe heb ik alleen maar ideeën en wensen gehoord en in uitvoering zien gaan, waardoor de kans op mislukking en corruptie aanwezig waren. Het project Naschoolse Opvang, dat een idee was van de president, is een overduidelijk voorbeeld. De ingediende begroting is door alle deskundigen aan fladderen geschoten. Vooral de voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) was niet zuinig in zijn reactie en ik ben 100% met hem eens. Het is toch schandalig dat men een begroting indient van 15 miljard SRD tegenover inkomstenverwachting van 6,3 miljard SRD, wat een begrotingstekort oplevert van 58%. Om dit tekort te verdoezelen gaat men zeer geraffineerd te werk door 7 miljard SRD dat men zal lenen op te brengen als eigen vernomen.

Deze beleidsmakers denken zeker een loopje te nemen met het intelligentievermogen van dit volk, terwijl we weten dat geleend geld vreemd vermogen is dat op termijn met rente terugbetaald dient te worden. Ik kijk uit naar de start van de begrotingsbehandeling en welke DNA-leden deze begroting zullen aannemen. Deze begroting moet resoluut teruggegeven worden aan de regering, omdat het elk fatsoen van strategische ontwikkeling op basis van deskundigheid en duurzaamheid mist. Met zo een hoog begrotingstekort ben ik benieuwd van waar men dat geld zal vinden om de huizenbouwprojecten te financieren, naast de vele leningen die hier en daar worden aangesloten. Het is overduidelijk wat wij kunnen verwachten van de laatste begroting die deze regering in 2019 zal indienen met de verkiezingen inzicht.

Buurtwinkels
Welke duurzame oplossing zullen deze winkels brengen? Ik ben wel blij dat de bevolking toch wat meer kan kopen met de reeds sterk gedevalueerde inkomsten, maar dit is geen duurzame oplossing. Het openen van buurtwinkels geeft duidelijk aan dat men geen duurzame oplossing kan vinden voor de vele economische problemen in het land. Het is het gevoerde beleid dat wij vandaag aan de dag worden geconfronteerd met buurtwinkels, pakketten en schooltassenproject. Het schijnt juist dat beleidsmakers trots zijn op deze zaken die zij zien als positieve verworvenheden en ontwikkelingen, terwijl zij zich juist zeer diep moeten schamen, omdat het de negatieve gevolgen zijn van hun desastreus gevoerd beleid. Buurtwinkels, pakketten en schooltassenprojecten zijn niet nodig, wanneer er een prudent economisch verantwoord beleid wordt gevoerd. Dit is wat het volk nodig heeft om een menswaardig bestaan op te bouwen.

Mooie woorden vullen geen maag en brengen ook geen duurzame economische oplossing. Duurzame oplossingen voor de economische problemen zijn tot nu toe uitgebleven. Het totaal gefaalde beleid probeert men op alle manieren goed te praten, maar het zijn misleidingen en spookverhalen die men het volk voorhoudt. Als zelf het langste touw een eind heeft, moeten beleidsmakers niet vergeten dat ook hun zittingstermijn een einde heeft. Het Surinaamse volk kijkt duidelijk reikhalzend uit naar daglicht en zonneschijn.
Those who have the privilege to know have the duty to act, and only a life lived for others is a life worthwhile (Albert Einstein).


Ruben Ravenberg, Ph.D, MBA
rub_rav@yahoo.com

Friday 24 May
Thursday 23 May