starnieuws

COL wijst president op stagnatie bij ministerswisselingen

20 Mar 2018, 08:10

Hugo Blanker, voorzitter van de COL.
Het hoofdbestuur van de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL) vraagt in een brief aan president Desi Bouterse er aandacht voor dat bij ministerswisseling nog meer vertraging optreedt bij het in orde maken van zaken van ambtenaren. Met het op handen zijnde vertrek van bepaalde ministers is dit fenomeen weer merkbaar.

Bovendien worden de COL-bonden ook geconfronteerd met ernstige stagnaties bij het vertrek van ministers, doordat zij steeds opnieuw met de nieuwe moeten onderhandelen. Het blijkt daarnaast dat met de komst van nieuwe ministers deze vaak een inwerkperiode instellen voor de realisatie van overeenkomsten en afspraken.

Het hoofdbestuur van de COL doet een beroep op de president om bij het ontslag en (her) aanstelling van functionaris(sen) in het ambt van minister, er rekening mee te houden dat de rechtspositionele belangen van landsdienaren daardoor niet onnodig vertraagd en geschaad worden. Met het oog op de reshuffling op een of meer ministeries, roept de COL de effectieve interventie van de president in.

Het staatshoofd wordt gevraagd erop toe te zien dat stagnerende 'obstakels' bij de adequate realisatie van rechtspositionele stukken van landsdienaren worden omgeturnd, te beginnen op de directoraten tot en met het Kabinet van de President. De brief is ondertekend door voorzitter Hugo Blanker en secretaris-generaal Vivian Schattevo.

Wednesday 24 April
Tuesday 23 April
Monday 22 April