starnieuws

Steken gevallen bij benoeming Sardjoe tot directeur BGVS

29 Jul, 05:00

De brief van de president-commissaris van het BGVS, Wilfred Balraadjsing, heeft voor veel verwarring gezorgd.
Bij de ontheffing van Ryan de Gama als directeur van het Bureau Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) en het belasten van Maaltie Sardjoe met de leiding van het bedrijf, is het erg rommelig aan toegegaan. Terwijl De Gama op 26 juli al is ontheven en hij per ommegaande alle bezittingen van BGVS moest inleveren bij Sardjoe, ging een brief van president-commissaris Wilfred Balraadjsing viraal. In dit schrijven, gedateerd 28 juli, is onderdirecteur Bianca Gorlitz belast met de tijdelijke waarneming.

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid die De Gama schriftelijk heeft meegedeeld dat hij ontheven is, geconfronteerd met het schrijven van Balraadjsing, zei aan Starnieuws dat het op een fake-brief leek. Hij zou gelijk in contact treden met de president-commissaris hierover. De bewindsman liet daarna optekenen dat in de ochtend de zaken zullen worden rechtgetrokken en opgelost.

In de brief van Ramadhin staat ook dat de Raad van Ministers de ontheffing van De Gama heeft goedgekeurd op 21 juli. Er is ook overeenstemming met de raad van commissarissen. Deze raad is echter op 27 juli bijeen geweest en heeft Gorlitz belast met de tijdelijke waarneming. Balraadjsing bevestigt tegenover de Ware Tijd dat de brief voor verwarring heeft gezorgd inderdaad door hem is geschreven. "Het was niet de bedoeling dat die brief in de publiciteit kwam. Het is een intern besluit dat wij als raad hebben genomen omdat er enkele dringende diensten van buiten naar binnen gedaan moeten worden bij onder andere, de douane voor inklaringen en bij andere autoriteiten," zegt Balraadjsing.

Starnieuws verneemt dat niet de juiste procedure is gevolgd. Sardjoe kan niet als directeur worden benoemd, terwijl De Gama niet is ontslagen. Besloten is dat Sardjoe tot onderdirecteur wordt benoemd, waarna zij belast wordt met de waarneming als directeur. Dat zal later op de dag in orde worden gemaakt.

De Communicatiedienst Suriname meldde gisteren dat Sardjoe belast is met de waarneming als directeur. Het BGVS verkeert in grote problemen, waarbij er een groot financieel tekort is ontstaan als gevolg van het niet naleven van gemaakte afspraken door het ministerie van Financiën in november 2019. Door het niet tijdig beschikbaar stellen van financiële middelen is er een financieringstekort ontstaan, welke invloed heeft gehad op de bedrijfsvoering. Onder andere heeft de bevoorrading van medicamenten niet tijdig plaatsgevonden.

De huidige regering heeft zich gecommitteerd aan het oplossen van het medicamentenvraagstuk en is reeds gestart met het inlopen van dit financieringstekort. Tot heden is bijkans 2 miljoen euro ingelopen aan bestellingen van medicamenten. Sardjoe is voormalig directeur van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD). Met het aantreden als leidinggevende binnen BGVS, gaat ook gelijk de beëindiging van haar periode als directeur van RGD in.

Advertentie