starnieuws

Reactie op: Nationale 'Ontwikkelingsbank'

09 May, 12:38
Met verbazing heeft de Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. (NOB) kennis genomen van een ingezonden stuk op Starnieuws d.d. 07 mei 2021 van mevrouw Cher Playfair, waarin zij haar gevoelens kenbaar maakt over een masteropleiding die zij heel graag wenst te volgen en waarvoor zij in alle hoop informatie heeft opgevraagd bij het Fonds Studiefinanciering Suriname (FSS), dat onder beheer is van de NOB. Tot haar teleurstelling moest zij constateren dat het FSS ingaande juni 2020 is gestopt met het verstrekken van studieleningen en dat zij derhalve niet in aanmerking kan komen voor een voordelige studielening van de NOB.

De NOB staat voor duurzame ontwikkeling, waaronder ook ontwikkeling van Human Capital in Suriname. De NOB hecht bijzondere waarde aan alle feedback welke zij ontvangt van zowel haar huidige als potentiële klanten. Als bankinstelling heeft de NOB klantvriendelijkheid hoog in haar vaandel en leeft het na. Derhalve kan de NOB de bewering van mw. Playfair over het personeel en de guard van de NOB niet plaatsen.

De teleurstelling van studenten dat zij momenteel niet in aanmerking kunnen komen voor een studiefinanciering, betreurt de NOB ten zeerste. Derhalve is de NOB continu in overleg met de overheid om mogelijkheden te bekijken om onze Surinaamse studenten weer te kunnen faciliteren met een studielening. Zodra er weer middelen beschikbaar zijn gesteld, zullen wij dat bekendmaken via de media.

Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V.


Advertentie