starnieuws

Fols: Leerkrachten; onderwijsuitdagingen versus overleven

12 Apr, 10:42

Fols-president, Marcellino Nerkust.
Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is bezig met een totale reorganisatie van het onderwijsgebeuren. De onderwijsgevende is een onontbeerlijke schakel in dit proces. Echter zullen doelen/targets halen een fata morgana blijken te zijn, omdat leerkrachten op dit moment als enige prioriteit in hun leven hebben; overleven! Hoe zeer zij de innovaties toejuichen en hun schouders onvoorwaardelijk willen zetten onder het werk; de onhoudbare/ondraaglijke druk in hun portemonnee noopt hen nu tot het enige levensdoel: hun hoofd en dat van hun gezin boven water houden!

De Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (Fols) zegt in een verklaring dat ze de ontwikkeling op het financieel-economisch gebied én de onderwijsbeleidsuitvoering nauwlettend hebben gevolgd. Ook de onderwijsgevenden die lid zijn van de aangesloten lid-organisaties geven niet alleen aan dat ze met de huidige beleidsvisie van het ministerie zich voor enorme uitdagingen geplaatst zien, maar dat ze tegelijkertijd moeten zien hoe te overleven. Dit stelt Fols-president, Marcellino Nerkust, in een verklaring namens de vertegenwoordigers van de aangesloten lidbonden. 

De Fols is niet in slaap gevallen maar heeft altijd ruimte gelaten en is beschikbaar gebleven om deel te nemen aan het mede brainstormen over de vernieuwingen in het onderwijs. In februari 2021 is de organisatie met enthousiasme ingegaan op zoommeetings met de onderdirecteur Algemeen Vormend onderwijs waarin de Fols niet alleen presentaties heeft gehad/opgestuurd hebben gekregen over een aantal thema’s maar ook over enkele daarvan van gedachten konden wisselen t.w.:  
• Preliminary Summary Beleidsdocument Onderwijsvernieuwing;
• Werken aan Ons (nieuw) Gewenst Onderwijssysteem (2020-2030);
• Heropstart en continuering van het onderwijs;

Daarnaast is er een bespreking geweest met de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur op 16 februari 2021. Persoonlijk heeft de minister aangegeven vaste afspraken te willen maken met de Fols en stelde voor dat het mogelijk elke maand zou kunnen: “Ik wil via de bonden ook informatie vanuit het veld en dat is de bedoeling van deze ontmoeting.” Hierna heeft de Fols niets meer vernomen van de leiding van het ministerie van Onderwijs.

Opvallend zijn wel de veldbezoeken waarbij de minister zelf de leerkrachten ontmoet en het beleidsgebied over de inhoudelijke onderwijsvernieuwing verkondigt. Dit mag; daarin kan het ministerie niet belet worden. Uiteraard zal de uitstraling uit het veld op die momenten een van enthousiasme zijn, maar of er ook in wordt gegaan hoe te overleven in gezinsverband onder huidige omstandigheden is niet duidelijk. Wat wel algemeen wordt aangekondigd is: “The no money song.”

Op 17 februari 2021 heeft de Fols haar nota ook doen toekomen aan de minister van Financiën met aanbevelingen en kanttekeningen over het Crisis- en Herstelplan 2020-2022. Dit, conform een afspraak met de minister van Financiën op 3 februari 2021. In het plan van de regering worden er maatregelen aangekondigd voor 2022. Het is jammer dat het Herstelplan dat op 18 maart 2021 door de regering is goedgekeurd, nog steeds niet is ingediend bij De Nationale Assemblee. Wat wel bekend is, is dat het Herstelplan pijn zal doen zoals wij dat in de pers hebben gelezen, staat in de verklaring.

Dat Suriname in financieel en economisch opzicht aan een herstel toe is, wat betekent dat er een herstelplan moet worden uitgevoerd, is bekend. Hoe het zover is gekomen, is ook bekend. Daarover hoeft niemand ons iets via de sociale media te komen uitleggen. Steeds maar een schuldvraag opwerpen lost ook niets op, meent de Fols.

Wat de leerkrachten anno april 2021 willen weten, is wanneer ze in afwachting op de uitvoering van het Herstelplan alvast een financiële overbrugging kunnen verwachten. Nog niet meegerekend doch ook zeer belangrijk, is het op korte termijn ontvangen van de nodige ondersteuning bij het proces van E-learning in de zin van toegang tot internet, de aankoop van een laptop of computer en training in het gebruik van online educatieplatformen.

De Fols spreekt met deze verklaring haar bezorgdheid uit over het feit dat de leerkrachten met de vernieuwingen in het vizier moeten zien te overleven op zowel sociaal, emotioneel en bovenal financieel gebied. Aangemerkt kan worden, dat de financiële rek er al helemaal uit is! Het onderwijskorps -als deel van het Surinaamse volk- staat na 28 jaar opnieuw voor een grote financieel-economische en monetaire uitdaging met een zware impact op zijn privéleven. Hopelijk de laatste uitdaging in de financieel-economische en monetaire sfeer. De regering zal het Surinaamse volk voor moeten gaan middels haar opstelling op het gebied van openbaarheid van bestuur, het demonstreren van offervaardigheid en een evenwichtige behartiging van soms tegenstrijdige belangen van diverse maatschappelijke groepen.

Dat het onderwijsproces vanwege de corona maatregelen voor de komende twee weken is opgeschort, betekent dat er weer effectieve schooldagen verloren gaan. Hierdoor zal er opnieuw een vertraging in het onderwijsproces ontstaan. Een vertraging op de vertraging die er al is, en die nog moet worden ingelopen. Echter, respecteert de Fols het regeringsbesluit en dat van de gezondheidsautoriteiten.

Tot de Fols-lidorganisaties behoren: De Katholieke Onderwijzers Bond, (KOB), De Christelijke Onderwijzersbond Broederschap, (COB), De Surinaamse Openbare Onderwijzers Bond, (SOB), De Islamitische onderwijzers Bond, (IOB) en Bond van leraren bij het Technisch onderwijs, (BLTO).


Advertentie

Tuesday 11 May
Monday 10 May
Sunday 09 May