starnieuws

Bendes maken grote hoeveelheid goud buit bij 'Villa Brazil'

09 Jul, 22:36
In de gehele omgeving van 'Villa Brazil' in het binnenland zijn er vandaag zware berovingen geweest. Er is een aanzienlijke hoeveelheid ruw goud buitgemaakt. De rovers waren allen zwaar bewapend met verschillend kaliber vuurwapens.

Slachtoffers hebben geen letsels opgelopen echter zijn voertuigen en andere eigendommen buitgemaakt van goudzoekers die in het gebied aan goudwinning doen. Verschillende goudzoekerskampen zijn sinds maandagavond overvallen en gedurende de dinsdag daaropvolgend.

Slachtoffers in het gebied wordt zoveel mogelijk hulp geboden terwijl opsporing en aanhouding van de daders hoge prioriteit geniet bij de veiligheidsdiensten. Op burgers wordt het beroep gedaan extra voorzichtig te zijn bij bezoek aan het gebied.

Sinds 29 juni zijn veiligheidsdiensten in het binnenland voor het terugdringen van de onveilige situatie. De politie zal met het Nationaal Leger alles in het werk zal stellen om de veiligheid over het totale grondgebied van de Republiek Suriname te handhaven, deelt de afdeling Public Relations mee.


Advertentie

Tuesday 16 July
Monday 15 July
Sunday 14 July