starnieuws

Santokhi: Veiligheid en integriteit verkiezingen waarborgen

10 Jul, 03:03

Directeur Nasier Eskak van BiZa heeft presentaties gehouden over de huidige stand van zaken rond de organisatie van de verkiezingen.
President Chan Santokhi heeft alle betrokkenen bij de organisatie opgeroepen om de veiligheid en integriteit van de verkiezingen te allen tijde te waarborgen. Allen dienen de toegewezen verantwoordelijkheid op zich te nemen. Hij deed daarnaast een oproep om het politieke en het ambtelijke van elkaar te scheiden. “Er mag geen verwarring zijn en de scheiding tussen de twee rollen moet duidelijk zijn in de werkzaamheden,” gaf de president dinsdag aan tijdens een bijeenkomst met de verkiezingsorganisatie.

Het staatshoofd is geïnformeerd over de voorbereidingen en de stand van zaken van de aanstaande verkiezingen. Daartoe was een vergadering belegd met functionarissen, deskundigen van verschillende ministeries en betrokkenen bij de organisatie van de algemene, vrije en geheime verkiezingen van mei 2025. Daarbij waren onder andere aanwezig leden van de raad van ministers, departementsdirecteuren, het Centraal Hoofd Stembureau (CHS), deskundigen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en leden van het Presidentieel Monitoringsteam Verkiezingen.

Directeur Nasier Eskak van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft presentaties gehouden over de huidige stand van zaken rond de organisatie van de verkiezingen. Hij besprak de voorlopige verkiezingskalender, de concept-verkiezingsbegroting en het concept-formaat van de stembiljetten. Daarnaast zijn er achttien werkgroepen tegelijkertijd bezig met hun specifieke vakgebieden om de verkiezingsactiviteiten voor 2025 soepel te laten verlopen. Eskak benadrukte dat de planning nauwlettend wordt gevolgd in aanloop naar de verkiezingen.

Onderdeel van de verkiezingskalender zijn onder andere de wettelijke terinzagelegging van de kiezerslijsten, de registratie van politieke organisaties, de kandidaatstellingen en de distributie van oproepingskaarten. Eskak merkte op dat er ook wordt gewerkt aan het werven, trainen en voorlichten van stembureaupersoneel, evenals het opzetten van een ICT-ondersteuningsplatform, meldt de Communicatiedienst Suriname.

Het bedrukken en verstrekken van de ID-kaarten lopen goed en het ministerie garandeert de beschikbaarheid van materiaal tot na de verkiezingen. Voorts zal er intensief overleg plaatsvinden tussen het ministerie en verkiezingsactoren waaronder de districtscommissarissen, het Onafhankelijk Kies Bureau, het CHS en politieke organisaties. President Santokhi benadrukt het belang van gezamenlijke inspanningen van alle betrokken partijen om tot het beste resultaat te komen.


Advertentie

Tuesday 16 July
Monday 15 July
Sunday 14 July