starnieuws

Koopkrachtversterking ja, koopkracht neen

10 Jul, 08:48
De regering heeft daadwerkelijk gezorgd voor koopkrachtversterking, maar ondanks dat is de koopkracht veel minder dan vóór 2020. Met andere woorden, je kon met SRD 1.000 vroeger 10 producten kopen maar nu met SRD 3.000 kan je van de voornoemde 10 producten misschien 7 of 8 kan aanschaffen. De koopkracht om goederen en diensten te bekomen is dus sterk afgenomen.

Om de koopkracht te versterken heeft de regering;
1. De belastingschijven verder aangepast zodat alle werkers i.h.b. degenen die weinig verdienen minder belasting betalen waardoor meer geld in de portemonnee overblijft om iets meer te kunnen doen;
2. De belastingvrije grens verruimt met hetzelfde resultaat als punt 1;
3. Het minimumloon weer opgetrokken zodat elke werkgever genoodzaakt is om het inkomen van laagverdieners naar boven aan te passen.
4. 7 groepen geïnitieerd om de minderbedeelden te kunnen subsidiëren t.w.: brandstof, elektriciteit, water, gas, basisvoeding, transport en medicamenten.
5. De lonen van de ambtenaren steeds naar boven aangepast
6. De kinderbijslag die men via de overheid ontvangt en de AOV verhoogd
7.  Mensen met een beperking meer financiële middelen toegekend, enzovoort.

Maar om de koopkracht van weleer weer te kunnen bereiken of zelfs meer, zal i.h.b. de overheid, maar ook werknemers en werkgevers meer moeten gaan doen (zie de Powerpoint presentatie als bijlage)
1. Nog meer aanpassingen verrichten ter verruiming van het bestedingspatroon in de 7 punten zoals hierboven opgesomd;
2. De waarde van onze munt t.o.v. van buitenlandse valuta moet gaandeweg steeds beter worden zodat goederen en diensten goedkoper worden.
3. De salarissen in de publieke en private sector zullen weer de lucht in moeten gaan;
4. Mogelijkheden uitzoeken door de werkende klasse zelf, zoals: a. Budgetteren, besparen op luxe en zaken die minder belangrijk zijn zodat alle primaire uitgaven gedaan kunnen worden. b. meer arbeid kunnen verrichten bij de werkgever (overwerk) of elders c. klein ondernemerschap ontwikkelen b.v. huisvlijt, ambachtelijk- en taxiwerk e.d., outsourcing, allemaal extra werkzaamheden naast het reguliere om meer te kunnen verdienen d. constante prijs- en kwaliteitsvergelijking maken, enzovoort.

Maar omdat het versterken van koopkracht eigenlijk ook betekent dat wij als land veel meer moeten gaan verdienen zal m.n. de productie voor export van o.a. de hiernavolgende zaken danig aangepakt en opgekrikt moeten worden:  olie (in 2028) en gas, eindproducten hout, andere bosproducten, groente, fruit, rijst, vis, water, zuurstof en de overige productie van goederen en diensten waar wij minder concurrentie van ondervinden. De productiviteit van de werkende klasse moet ook opgevoerd worden en productie bedrijven moeten efficiënter en effectief te werk gaan door b.v. machines 1x24 uur te laten draaien. Mensen hebben rust nodig, maar met goed onderhoud kunnen machines gewoon doordraaien.

Politieke partijen beseffen dat en zullen zeker dit als één van hun speerpunten meenemen in hun campagnevoering. Want wie de kiezer niet kan vertellen hoe deze meer goederen en diensten kan aanschaffen met wat die verdient, zal na de verkiezingsuitslag van 2025 lelijk op zijn neus kijken.

Rudi Moeridjan
pdf-icon.gif Koopkracht_en_koopkrachtversterking.pdf    

Advertentie

Tuesday 16 July
Monday 15 July
Sunday 14 July