starnieuws

NH geeft startsein waterprojecten binnenland

09 Jul, 02:57

Het naambord van het drinkwaterproject te Pusugrunu is onthuld. De werkzaamheden zijn intussen gestart.
Van 4 tot en met 6 juli is een ministeriële missie uitgevoerd naar Boven-Saramacca en Boven-Suriname om het startsein te geven voor nieuwe waterprojecten. Te Pusugrunu, Boven-Saramacca is begonnen met de bouw van een oppervlaktewaterzuiveringsstation. Door de onthulling van het naambord en het leggen van de eerste rij stenen door granman Lesley Valentijn, de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), David Abiamofo, de directeur Water, Gonda Asadang, en enkele functionarissen, is een start gemaakt met de bouw van het waterstation. 

Granman Valentijn gaf aan dat het zijn taak is om de belangen van de samenleving te behartigen en de noden aan te kaarten. Zo heeft het opperhoofd van de Matawai vaker bij NH aan de bel getrokken om zowel het water- als stroomprobleem in het gebied op te lossen. “Hier is gehoor aan gegeven”, vertelde de Granman tijdens een krutu. Het waterstation dat ruim SRD 13 miljoen kost, wordt gefinancierd uit de staatsbegroting en zal de dorpen Pusugrunu, Bethel, Tevreden, Pijeti en Soekibaka, van drinkwater voorzien. Ongeveer 5 kilometer aan buizen voor waterdistributie zal worden aangelegd.

Als onderdeel van de missie zijn eveneens de dorpen Solang, Godo, Bofokule, Granslee en Akwawkonde in Boven-Suriname aangedaan, waar het startsein voor drinkwaterprojecten is gegeven. Dit gebeurde in aanwezigheid van traditionele gezagsdragers van de dorpen, de districtscommissaris van Boven-Suriname, Frits Dinge, minister Abiamofo, en de directie en staf van het ministerie. Tijdens een krutu te Solang gaf Abiamofo aan slechts de weg te hebben vrijgemaakt voor de uitvoering van het project. De bewindsman prees de inspanningen van de medewerkers van zijn departement die het werk in uitvoering hebben. Hij benadrukte ook het belang voor de gemeenschap om zuinig en zorgvuldig om te gaan met de voorzieningen en deze duurzaam te gebruiken.

De uitvoering van de waterprojecten in de dorpen te Boven-Suriname is het resultaat van een samenwerking tussen Suriname en België, waarbij het Belgisch waterbedrijf BOSAQ is aangetrokken. Er wordt voorzien in een training voor personen in Pusugrunu en Boven-Suriname voor het onderhoud van de systemen. Binnen afzienbare tijd zullen de systemen, waarvoor het startsein is gegeven, in gebruik worden genomen, meldt NH.

Schoon en veilig drinkwater is essentieel voor het leven van de mens en vormt de basis voor gezondheid. Het zesde Duurzame Ontwikkelingsdoel van de Verenigde Naties streeft ernaar om tegen 2030 toegang tot schoon en veilig drinkwater voor iedereen te waarborgen. Dit doel is niet alleen gericht op het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van mensen, maar ook op het bevorderen van gelijkheid en economische kansen. Dit betekent dat landen die zich hieraan hebben gecommitteerd, tijdig tot uitvoering moeten overgaan.

In veel landen, waaronder Suriname, zijn er echter aanzienlijke uitdagingen om deze doelstelling te bereiken, vooral in rurale gebieden vanwege gebrek aan infrastructuur en middelen. Het waterbeleid van NH is er op gericht om deze uitdagingen aan te gaan en oplossingen te bieden, ook in gebieden waar extra inspanningen vereist zijn.

Advertentie

Tuesday 16 July
Monday 15 July
Sunday 14 July