starnieuws

Economie klimt langzaam uit het dal: voordelen burgers?

09 Jul, 08:44
Bij de regeringsoverdracht in 2020 was Suriname virtueel failliet met een schuld van US$ 4 miljard, een lege staatskas, onbetaalde schulden, talloze corruptieschandalen, een inflatie van 60%, een economische krimp van 8% en een begrotingstekort van 19%. Deze desastreuze uitgangspositie vereiste drastische maatregelen van de nieuwe regering.

Er werd een crisis- en herstelbeleid geïmplementeerd in samenwerking met het IMF. Hoewel dit herstelprogramma noodzakelijk was, bracht het ook veel pijn voor het volk met zich mee. De koopkracht daalde door de hoge inflatie en de vrijgelaten wisselkoers, wat leidde tot protesten. Na vier jaar van crisis- en herstelbeleid zijn de resultaten nu zichtbaar. Suriname geniet weer internationaal vertrouwen met een kasreserve van meer dan US$ 1,4 miljard. De inflatie is gedaald naar 18.6%, er wordt een economische groei verwacht van 3% en het begrotingstekort is teruggebracht tot 0,6%. Cijfers die door ABS (Algemene Bureau Statistiek) en SEOB (Suriname Economic Oversight Board) worden gepubliceerd wijzen op een zichtbaar herstel. Dit herstel is te danken aan pijnlijke maar noodzakelijke maatregelen.

Voor de burgers zijn deze verbeteringen merkbaar. De dalende inflatie en wisselkoers hebben geleid tot lagere prijzen voor goederen. De salarissen zijn aanzienlijk gestegen, gemiddeld van SRD 2.200 in 2020 naar SRD 10.000 nu. Bovendien is de belastingdruk fors verminderd; de belastingvrije voet over het maandelijkse loon is verhoogd van SRD 220 naar SRD 9.400, wat een aanzienlijke verbetering betekent voor de koopkracht van alle loontrekkers. Sociale uitkeringen zijn sterk verhoogd. Daarnaast zijn er nu lage rentetarieven voor woningleningen en zijn er productiefondsen beschikbaar voor mensen die een bedrijf willen opzetten. Het resultaat is meer productie in de landbouw met lage voedselprijzen.

Om de inflatie te beteugelen, heeft de regering de geldhoeveelheid strikt beheerd en subsidies afgebouwd. De Centrale Bank voert OMO-operaties uit om de geldhoeveelheid te reguleren. Ook zijn er maatregelen genomen tegen corruptie, met controlemechanismen op ministeries en disciplinaire maatregelen tegen corrupte ambtenaren. Het ministerie van Financiën zet in op structurele oplossingen zoals ICT om menselijke tussenkomst te minimaliseren en efficiëntie te vergroten, wat leidt tot vergrote inkomsten voor de staat. Wat immers leidt tot een verbeterd begrotingsevenwicht van de staatsfinanciën.

De Surinaamse staatshuishouding is op het goede spoor. De gewone burger merkt dit: hogere salarissen, lagere prijzen van goederen, en een stabiele wisselkoers en zelfs een SRD die het afgelopen jaar gestaag sterker werd. Een brandstofprijs aan de pomp die van 48 naar 37 SRD kon gaan binnen een jaar, zorgt voor een betere koopkracht. Vele macro-economische indicatoren wijzen op een gestage groei ook ten voordele van de gewone burger.

David Dewdath

Advertentie

Tuesday 16 July
Monday 15 July
Sunday 14 July