starnieuws

Schreeuwen om 2e IMF pakket… waar blijft goed bestuur?

08 Jul, 18:52
De discussie of beter gezegd de geesten rijp maken voor/over een 2e IMF steunpakket is aangezwengeld. De CBvS en IMF vertegenwoordiger lopen voorop en beargumenteren de economische noodzaak hiervan. Kapstokken in de argumentatie zijn macro-economische stabiliteit, hervormingen en mindset. Tegen deze kapstokken kan niemand zijn die de werking van een economie - als uitkomst van gedrag en het handelen van burgers - snappen. 

Bestuurders zijn ook burgers maar met een bijzondere verantwoordelijkheid om het goede te doen in landsbelang. En dat is precies waar aan wordt voorbij gegaan in het aannemelijk maken van IMF-2 als vervolg op de lening van ± us$ 600 miljoen die terug betaald moet worden. En ja, daar kan de olie- en gassector de komende jaren aan bijdragen inclusief de verder diversificatie van de economie. West Klaaskreek is een voorbeeld waar diversificatie van de economie (agro-forestry, agri-business, agroprocessing) voortvarend ter hand wordt genomen. Zo zijn er meerder initiatieven.

Waarom zou IMF-2 - in uitvoering - anders verlopen dan het 1e steunpakket als wordt ingezoomd op de aspecten hervorming en mindset die door verantwoordelijke bestuurders alleen in hun eigen voordeel en die van naasten (friends/family) wordt vertaald? Micro-economische hervormingen, maar ook die op het middel niveau (meso-economisch) moeten direct ten goede komen aan en ook als zodanig gevoeld worden door burgers en bedrijven. 

Het is ernstig te betwijfelen of de juiste mindset aanwezig is gelet op het gedrag en de daden van bestuurders die aan de knoppen zitten. Want let wel IMF-2 wordt net zo goed een lening en keurslijf als de 1e IMF ronde. Om twee voorbeelden te noemen: aanleggen van infrastructuur en koopkrachtversterking kosten geld dat er- helaas- niet is maar er wel deels al had kunnen/moeten zijn. De goede lezer en verstaander weet waar ik op doel dus diep ik dit niet verder uit.

Aan de mindset van de gewone burger die snakt naar goed bestuur, onderwijs, zelf de kost verdienen, woning, gezondheidszorg en ga zo maar door ligt het absoluut niet. Het liefst verdienen ze morgen hun eigen geld en bekostigen alle noodzakelijke uitgaven voor vooruitgang op eigen kracht en slimme ideeën. De realiteit is dat goede ideeën, betrokkenheid en inzet van burgers in kansrijke projecten macro-economisch niet of nauwelijks worden ondersteund, beantwoord en bevorderd. Dan heb ik het niet over die projecten waarmee goede (politieke) sier kan worden gemaakt maar over impactvolle veranderingen om leven en toekomst van mensen.

Dat ik ver weg blijf van statistieken over wel/niet geslaagde en/of ontspoorde  IMF programma’s heeft een reden: dat is voer voor wetenschap en draagt niet bij tot brengen naar de juiste mindset van juist die mensen die daar een bijdrage aan  moeten leveren. Het is een trieste constatering maar tegelijkertijd een aansporing mijnerzijds om bij het rijp maken van de geesten voor weer een zwaar IMF programma - want dat wordt het - diegenen aan te spreken die armoede en de status quo indirect toeschrijven aan “het volk”. Het functioneren van een economie is mede gebaseerd op het gedrag van burgers. Nee het is niet het volk, maar u die er voor kiest om middels slecht bestuur macro-economische stabiliteit niet te realiseren maar onevenwichtigheden in stand te houden: ...om moverende reden.

Hugo Esseboom

Advertentie

Tuesday 16 July
Monday 15 July
Sunday 14 July