starnieuws

Column: Borrelpraat no. 826

07 Jul, 22:34
“Ja, nu geloof ik het echt, de verkiezingen zijn in aantocht.”
“Had je dat dan nog niet door?”
“O jawel, maar now A bromki fu Mafo ontloken is, na vijf jaren, ja, nu is het echt: Mafo ook tu e kome.”
“Ze is herkozen als voorzitter van haar partij. Mooie Alice gaat het weer proberen.”
“De vorige keer was het met: ‘wan dalla gi wan dalla’, weten jullie dat nog?”
“Velen geloofden dat we werkelijk al ons Surinaams geld tegen koers 1 op 1 zouden kunnen omwisselen tegen US dollars.”
“Nu is het dat ze een volkspolitiek gaat voren met haar volkspartij."
“Wat hebben zovele politici toch zo met dat volksgedoe van ze. Vooral als er een verkiezing in aantocht is. Daarna zijn ze dat volk vergeten, want dan is de buit binnen. Tot over vijf jaren weer.”
“Luister, beste jongere vriend in ons midden, een van de verworvenheden van het Algemeen Kiesrecht is, dat iedereen vanaf een bepaalde leeftijd mag gaan stemmen.”
“Nou, goed toch in plaats van dat elitaire censuskiesrecht?”
“Ja, maar dat betekent dan wel dat de meeste stemmen te halen zijn in de volkswijken, de sociaal zwakkere wijken, de achterstandswijken, de getto's, geef het maar een naam.”
“Dus slimme politici richten zich niet op de dunbevolkte ‘rijke’ wijken, waar ze zelf in willen gaan wonen of door wie ze gesponsord worden. Ze richten zich op Het Volk, dus de dichtbevolkte kleinbehuisde volkswijken.”
“Daar kan je de mensen, vooral de jonge stemgerechtigden, makkelijker pakken met mooie beloften, luchtkastelen, zoete dromen, makkelijke welvaart; we gaan jullie snel rijk maken, dan kan je een dure auto kopen.”
“En maar ophitsen: arm tegen rijk. Wij gaan jullie uit die pinari helpen. Ja toch? Dat hebben onze stoere politici toch gedaan sinds de tijd van de gratis verdeling van batjaw, eling en bokking als populistische stunt uit de jaren zestig van de vorige eeuw? En het heeft ze stemmen opgeleverd. Dus hou die mensen arm en hongerig.”
“En nu zijn het de kleinkinderen van diezelfde mensen die nog steeds in diezelfde buurten, in diezelfde en zelfs ergere pinari leven.”
“Maar meester, betekent ‘volk’ alleen maar ‘arme mensen?”
“Echt niet. Het Groot Van Dale woordenboek der Nederlandse taal geeft drie hoofdbetekenissen van ‘volk’. Maar om politieke redenen focust men meer op eentje daarvan.”
“Welke zijn die drie betekenissen?”
“Als eerste: ‘De gezamenlijke bewoners van een land.”
“Dus als iemand zegt: ‘Volk van Suriname’, dan bedoelt die niet alleen de sociaal zwakkeren, maar de hele bevolking.”
“Klopt, iedereen, rijk, arm, man, vrouw, jong, oud, blank, bruin zwart met alle mengingen daartussen. Dat is de eerste betekenis van ‘volk’.
“En de tweede betekenis?”
“De gemeenschap van mensen die bepaalde zaken gemeenschappelijk hebben, zoals taal, etnische afkomst, zeden en gewoonten.”
“Ow, zoals bijvoorbeeld: 'het volk van de Kwinti.”
“Ja, en hun bos is toch aan een Maleisisch houtkapbedrijf uitgegeven en die kapt als een razende ons rondhout weg.”
“Dus die Maleiers mogen wel en waarom dan die grote ophef rond die Mennonieten?”
“Ik zeg daarom: Alle rondhout-export per onmiddellijke ingang verbieden. Laat die Maleiers hier voor de verwerking investeren. Maar goed, die tjauw min is al betaald, of in de verkiezingskas gestort, dus het volk van de Kwinti mag net zoveel petities aanbieden en protest aantekenen: de beschikking is al getekend.”
“We dwalen weer eens af. Meester, wat is de derde betekenis van ‘volk’?”
“Die is: ‘De grote massa bewoners van een land, de lagere standen, zoals ‘de man van de straat’ en het ‘gewone’ volk.”
“Ik vind deze derde betekenis nogal discriminerend overkomen.”
“Ik ook, maar het is juist deze betekenis die politici misbruiken om mensen achter zich te krijgen om op goedkope wijze stemmenwinst te halen.”
“Maar het woordje ‘volks-‘ is afkomstig van ‘volk’. Heeft ‘volks-‘ ook meerdere betekenissen?”
“Jazeker, twee. De eerste is: ‘voortgekomen uit het gewone volk’ en de tweede betekenis is: ‘eigen aan het HELE land, aan het GEHELE volk, dus nationaal en niet beperkt tot het armere deel.”
“Ooow, en net hier gooit men beide betekenissen bewust of onbewust door elkaar.”
“Klopt, want in het woordenboek staan maar liefst 258 woorden die beginnen met ‘volks-’, waarbij sommige alleen slaan op de sociaal zwakkeren, terwijl andere slaan op het totale volk, de hele bevolking dus.”
“Kunt u daar wat voorbeelden van noemen?”
“Jeetje, zo uit het vuistje, jonge vriend, dat gaat moeilijk.”
“Vincent, schenk een shot voor meester in.”
“Now you’re talking, my friend. Gloek, gloek, hai, dus waar waren we, ja, woorden die beginnen met volks en alleen slaan op de sociaal zwakkeren, het ‘gewone’ volk, zoals het woordenboek dat zegt. Ik noem: volksbuurt, volksjongen, volkstaal, volkscredietbank, volksgeneeskunde, volkshuisvesting, volksklasse, volkslectuur, volksleider en zo heb je nog een aantal.”
“En volkspresident, dan?”
“Zie je, hier begint die politieke manipulatie: een president behoort van de hele bevolking te zijn; hij of zij kan niet alleen van de armen zijn. Maar om hun veelheid aan stemmen te trekken, werp je je op als ‘volksleider of volkspresident’. En als je gekozen wordt, blijkt al gauw dat je eerst en voornamelijk de belangen van de grootkapitalisten behartigt.”
“En wat zijn een paar woorden met ‘volks’ die op de totale bevolking slaan?”
“Nou, alvast een ‘volkstelling’; iedereen wordt geteld, rijk, arm. Ook ‘volkskerstzang, volksraadpleging, een referendum bijvoorbeeld, volksramp, volksvertegenwoordiging of parlement, volksverhuizing, volksverrader, volksvertegenwoordiger, die vertegenwoordigt een ieder, rijk, arm; volksvijand, volksvoedsel, zoals rijst: iedereen eet dat, rijk, arm; volkswil, volkswoede enzo.”
“Dus meester, hiermee wilt u me zeggen dat politici die zich zo volks-dit en volks-dat en volks-zus en volks-zo richten tijdens hun propaganda, meer goedkope politiek bedrijven?”
“De praktijk is daar om mij gelijk of ongelijk te geven.”
“Maar als je niets belooft, gaat niemand op je stemmen.”
“Dat kan, maar dat hoeft niet. Maar beloof dingen die je redelijkerwijs kan realiseren.”
“Die gematigde president die in Iran is gekozen, beloofde de strenge kledingvoorschriften van vrouwen te versoepelen, maar nu al weet een ieder dat de religieuze leider van het land en z’n club dat gaan tegenhouden.”
“En toch vind ik z’n verkiezing een stukje overwinning. En nu kijken hoe die van Frankrijk is gegaan. In Engeland heeft Labour overgenomen, zo fjoeps. Daar ging Sunaik.”
“Wakti, mei volgend jaar, dan wi sa kome. Hori vaste, a no fout, stem massaal allemaal, weest gesust, alles komt met rust, flogo ala 51, Atjek, dat is dat ding, …”
“Ja is mooi zo met je slogans, proost op: Sranan sa wini.”
“Yes, proost daarop.”

Rappa


Advertentie

Tuesday 16 July
Monday 15 July
Sunday 14 July