starnieuws

Ori: Extra lessen om achterstanden in te halen

20 Jun, 06:46

Minister Henry Ori geeft meer uitleg over de extra lessen die verzorgd moeten worden om achterstanden in te halen. (Foto: René Gompers)
De covidsituatie en zeker ook het beleid om leerlingen te laten 'doorstromen' naar het volgende leerjaar, heeft voor veel achterstanden gezorgd bij basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen.  Met extra lessen op school, ook tijdens de vakantie, meer mogelijkheden om herkansing te krijgen en het invoeren van de middagschool tussen 13.00 en 15.00 uur, moeten de achterstanden weggewerkt worden heeft minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, aangekondigd.  Hij vreest dat het schooljaar met 'magere resultaten' zal worden afgesloten.

Ori heeft op de persconferentie na de Regeringsraad woensdagavond, aangegeven dat er voorstellen liggen om de achterstanden die zijn geconstateerd op diverse onderwijsniveaus, weg te werken. Het stopzetten van het doorstroombeleid van zijn voorganger Marie Levens, heeft ook gevolgen. Een groot aantal leerlingen dat is doorgestroomd zonder getoetst te zijn aan bepaalde criteria en normen, blijkt nu heel zwak te zijn. Extra lessen, extra begeleiding én middagschool, zouden het probleem helpen oplossen.  

"We gaan nu proberen om de komende maanden een aantal scholen de mogelijkheid te geven om extra lessen te verzorgen en studenten te begeleiden," deelt de bewindsman mee. "We gaan ook proberen extra voorstellen te doen voor herkansing, zodat studenten ondanks lage prestaties een extra kans krijgen om over te gaan. We gaan richting de vakantie ook extra scholing inzetten. We gaan flink wat experimenten inzetten in een aantal buurten waar er veel kinderen zijn, waarbij we ook gaan proberen om achterstandssituaties in te halen."

Ori deelt mee dat volgend jaar januari er -met steun van de diaspora- een gestructureerdere aanpak komt. Zo gaan er meer scholen in het programma worden opgenomen. Er komt ook een middagschool. "Waarbij we zeker van 13.00 tot 15.00 uur de mogelijkheid zullen bieden om kinderen extra lessen te geven in taal, rekenen en een aantal creatieve vakken voor talentontwikkeling."

De minister verwacht geen spectaculaire afsluiting van het schooljaar: "Een verloren schooljaar, dat durf ik niet te zeggen. Wat ik vermoed is dat de leerresultaten van de verschillende schooltypen aan de magere kant zullen zijn. Een verloren schooljaar zal het niet zijn. Je hebt briljante, gemiddelde en slechte leerlingen. De eerste twee categorieën zullen altijd hun ding doen om prestaties te leveren en over te gaan."

Advertentie

Tuesday 16 July
Monday 15 July
Sunday 14 July