starnieuws

Voorbereidingen verkiezingen volop aan de gang

18 Jun, 08:50

BiZa-directeur Nazir Eskak
De spanning en adrenaline richting de verkiezingen van 25 mei 2025 beginnen vaste vormen te krijgen bij de betrokkenen. Politieke organisaties die zelden of nooit iets van zich lieten horen in de afgelopen periode, zoeken nu hun glans. Ondertussen ontstaan er steeds nieuwe partijen en worden er samenwerkingsverbanden aangegaan. De komende algemene, vrije en geheime verkiezingen zullen verschillen van de vorige. Waar het electoraat bekend was met een districtenstelsel, wordt Suriname nu als één groot 'district' beschouwd. Dit betekent dat er geen beperkingen meer zijn om te stemmen op een kandidaat die in een bepaald district gekandideerd staat.

In gesprek met Starnieuws zegt directeur Nazir Eskak van Binnenlandse Zaken (BiZa) dat het nieuwe systeem de methode van het grootste gemiddelde met voorkeurstemmen gebruikt, wat naar verwachting verschillende fundamentele veranderingen met zich meebrengt. Deze aanpassing is bedoeld om meer representatie en inclusiviteit in het kiesproces te bieden. Voor de verkiezingen van mei 2025 is SRD 800 miljoen begroot.

Eskak geeft aan dat een belangrijk onderdeel van de voorbereidingen het opzetten van uitgebreide voorlichtingscampagnes is, om het electoraat te informeren over het nieuwe stemsysteem. Het doel is ervoor te zorgen dat de kiezers volledig op de hoogte zijn van de veranderingen en goed geïnformeerd zijn over hoe ze hun stem correct kunnen uitbrengen. Dit initiatief is met name cruciaal gezien de complexiteit van het nieuwe systeem in vergelijking met het vorige. Eskak legt verder uit dat het kandidaatstellingsproces voor de leden van de districts- en ressortraden wordt gecentraliseerd bij het Hoofdstembureau, waardoor een gestroomlijnde en uniforme procedure in het hele land wordt gewaarborgd. Deze centralisatie is bedoeld om administratieve discrepanties te verminderen en de algehele efficiëntie van het verkiezingsbeheerproces te verbeteren.

BiZa moderniseert ook de werving van stembureaupersoneel door een online sollicitatiesysteem te lanceren. Dit nieuwe systeem vervangt het traditionele papieren aanvraagproces, waardoor individuen op een efficiëntere en toegankelijkere manier kunnen solliciteren. Het online platform zal gedetailleerde profielen en kwalificaties bevatten, zodat sollicitanten op basis van hun ervaring en vaardigheden aan geschikte functies kunnen worden gekoppeld.

De regering legt ook sterk de nadruk op de betrokkenheid van vrouwen bij de komende verkiezingen. De Biza-directeur is ingenomen met de campagne Excellence Woman First, die bedoeld is om meer vrouwelijke kandidaten te promoten en aan te moedigen voor deelname en om uiteindelijk een vrouw aan te wijzen als president van Suriname. Dit initiatief sluit aan bij de bredere verantwoordelijkheden van het ministerie voor genderaangelegenheden en onderstreept de inzet van Suriname voor gendergelijkheid in politieke vertegenwoordiging.

Als onderdeel van de voorbereidingen zal het ministerie verschillende trainings- en informatiesessies houden met belangrijke belanghebbenden, waaronder het Onafhankelijk Kiesbureau, het Centraal Hoofdstembureau, politieke organisaties en het electoraat. Deze sessies zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen goed voorbereid en geïnformeerd zijn over de nieuwe kiesprocedures. Eskak wijst erop dat er alles vanuit het ministerie zal worden gedaan om te wijzen op het nieuwe systeem, maar wijst de politieke partijen ook op hun verantwoordelijkheid om hun achterban te informeren over hoe te stemmen.

Het tijdschema voor de komende verkiezingsactiviteiten omvat de start van het online sollicitatieproces voor stembureaupersoneel op 1 juli 2024 en de voorlopige kiezerslijsten controleperiode in september 2024. De officiële verkiezingskalender voor 2025 bevat belangrijke data, te beginnen met de wettelijke terinzagelegging van de kiezerslijsten van 14 januari tot 12 februari 2025, gevolgd door de registratie van politieke partijen van 19 februari tot 24 februari, en de dag van kandidaatstelling op 25 maart. De verkiezingscampagne zal zijn hoogtepunt bereiken op de verkiezingsdag, die gepland staat voor 25 mei 2025. De datum zal de president bekendmaken tijdens de jaarrede uiterlijk 1 oktober.

De hervormingen en voorbereidingen betekenen een grote stap vooruit in het democratische proces van Suriname, met als doel een eerlijke, transparante en inclusieve verkiezing te waarborgen. BiZa is samen met andere kiesorganen vastbesloten een soepele overgang naar het nieuwe systeem te faciliteren en eventuele uitdagingen aan te pakken die zich kunnen voordoen in de aanloop naar de verkiezingen van 2025, zegt directeur Eskak.

Advertentie

Tuesday 16 July
Monday 15 July
Sunday 14 July