starnieuws

Bond Penitentiaire Ambtenaren houdt prikactie

13 Jun, 03:14

Gideon Wielingen, voorzitter van de Bond Penitentiaire Ambtenaren
De Bond Penitentiaire Ambtenaren heeft woensdag een prikactie gehouden om aandacht te vragen voor een reeks onopgeloste problemen. De aanleiding voor deze actie is de ontevredenheid over de voortgang van eerder gemaakte afspraken met het ministerie van Justitie en Politie. De bond voelt zich genoodzaakt om zijn eisen kracht bij te zetten nadat eerdere pogingen tot een oplossing te komen, mislukten. Gideon Wielingen, voorzitter van de Bond Penitentiaire Ambtenaren, zegt tegen Starnieuws dat het verbeteren van de werkomstandigheden, het uitbetalen van achterstallige toelages en het voorzien van adequate transport- en veiligheidsuitrusting, de belangrijkste eisen zijn die gerealiseerd moeten worden om verdere acties te voorkomen.

Wielingen legt uit dat er in maart gesprekken waren gevoerd tussen het ministerie en de bond, waarbij de verwachting was dat er op 5 juni duidelijke antwoorden zouden komen. De bondsvoorzitter bevestigt dat de problemen te maken hebben met onvoldoende uniformen, transportmiddelen en noodzakelijke toelagen die al jaren niet zijn uitgekeerd. Hij geeft nadrukkelijk aan dat de concrete reacties van het ministerie echter uitbleven, waardoor het personeel geen andere keuze zag dan over te gaan tot prikacties. 

De vakbondsleider zegt dat bij de strafinrichtingen grote tekorten zijn aan transportmiddelen en andere essentiële voorzieningen. Een van de grootste problemen is het gebrek aan vervoer bij de Centrale Penitentiaire Inrichting, wat leidt tot veel logistieke problemen en inefficiënties. Naast het vervoersprobleem is er ook sprake van een tekort aan uniformen en bewapening voor het personeel. Veel ambtenaren werken al jaren in burgerkleding, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden, omdat gedetineerden niet van ambtenaren kunnen worden onderscheiden.

Er is tijdens de prikacties contact geweest met het ministerie, dat heeft aangegeven enkele van de geopperde punten te herkennen en deze verder te zullen bespreken. Voor vandaag staat er een nieuwe vergadering gepland waarbij het personeel de reactie van het ministerie zal evalueren. Afhankelijk van de uitkomst van deze evaluatie zal worden besloten welke vervolgstappen worden genomen. De bondsman benadrukt dat de prikacties bedoeld zijn om de aandacht van het ministerie te trekken en hem aan te sporen tot snelle actie. Indien nodig is het personeel bereid verdere stappen te ondernemen. Hoewel stakingen als een uiterste middel worden beschouwd, is het personeel vastberaden om door te zetten totdat de eisen worden ingewilligd. Wielingen geeft aan dat de bonden niet graag tot zulke maatregelen overgaan, maar zich gedwongen voelen door de traagheid en het gebrek aan actie van de kant van het ministerie.

De hoop is dat de problemen spoedig worden aangepakt, zodat de penitentiaire ambtenaren het werk onder normale omstandigheden kunnen voortzetten. Voorlopig blijft het personeel alert en is bereid om opnieuw in actie te komen als de situatie niet verbetert. Vandaag zal een cruciale dag zijn waarbij de uitkomst van de besprekingen met het ministerie, duidelijk wordt.

Advertentie

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July