starnieuws

Zaak gedupeerde ambtenaren in behandeling bij rechter

13 Jun, 01:45
Het kort geding van gedupeerde ambtenaren die uit het bestand zijn gehaald tegen de Staat, is reeds in behandeling bij de rechter. De Staat moest gisteren antwoorden op de sommatie om tot betaling van de salarissen over te gaan. Vandaag moeten de gedupeerden, via advocaat Reita Madhuban die in de arm is genomen, reageren. De Hervormings- en VernieuwingsBeweging (HVB) heeft op 22 mei het Meldpunt Gedupeerde Ambtenaren opgezet, na door haar structuren te zijn geïnformeerd over de op handen zijnde massale en onwettige stopzetting van salarissen van ambtenaren. 

De HVB voorzitter en ook ex-minister van Binnenlandse Zaken Mike Noersalim is hierover diverse malen in de media verschenen, om met name de ministers van Binnenlandse Zaken en Onderwijs op het onrecht welke deze ambtenaren wordt aangedaan te wijzen. Aan de Staat is gevraagd om het onrecht dat de werkenden is aangedaan recht te trekken. De HVB heeft de advocaat aangetrokken om namens de gedupeerden een rechtszaak aan te spannen tegen de Staat.
Madhuban heeft als eerst het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur via deurwaarder Sergio Niekoop gesommeerd om tot betaling van het salaris over te gaan. 

De HVB stelt dat een willekeurig kleine groep is uitbetaald, terwijl vernomen is dat nu ook enkele ambtenaren zelfs 2x zijn betaald. Aan de andere kant is er nog een grote groep die bewijsbaar keihard heeft gewerkt, maar tot op heden geen salaris heeft ontvangen. Daarom is besloten Binnenlandse Zaken en minOWC voor het gerecht te dagen. Volgens planning van de rechter moet de Staat vandaag antwoorden, waarna de gedupeerden op 17 juni hierop mogen reageren.

Het Meldpunt wijst er andermaal op dat:
1. De stopzetting van het ambtenarensalaris geheel in strijd is geweest met de procedure genoemd in de Personeelswet;
2. Volgens de Personeelswet uiterlijk de laatste dag van de maand het salaris moet zijn uitbetaald;
3. De Arbeidswet erin voorziet dat bij late betaling de werkgever in dit geval dus de Staat, nu ook een boete van 50% van het salaris moet betalen plus een rente van 6%;
4. Velen moeten lenen om te kunnen overleven;
5. Velen geconfronteerd raken met boete op late betaling van nutsvoorzieningen en boeterentes op al uitstaande schulden;
6. Het beleid van de regering vele ambtenaren tot wanhoop drijft;
7. Scholen maken elke maand een maandstaat op van de presentie van leerkrachten;
8. Er op 28 juni 2023 aanvullingen zijn gekomen op artikel 36 van de Personeelswet ter regeling van een verplichte landsdienaren registratie. De registratie gehouden van 1 oktober 2022 tot 28 februari 2023 was dan ook onwettig, volgens HVB.

Daarnaast mag ook na aanname van de wet geen registratie plaatsvinden zonder dat er staatsbesluiten zijn die, zoals het artikel zelf aangeeft, nader regelen hoe de landsdienarenregistratie dient te worden uitgevoerd. Desondanks is er opgeroepen om van dinsdag 30 januari 2024 tot zaterdag 3 februari 2024 online of persoonlijk bij Binnenlandse Zaken in Paramaribo te registreren. Het bleek daarenboven dat online registreren moeizaam tot niet mogelijk was. Op stel en sprong persoonlijk naar het ministerie gaan was in de praktijk voor velen niet mogelijk. Het Meldpunt stelt dat er sprake is van wetteloosheid en wetteloos optreden.

Advertentie

Tuesday 16 July
Monday 15 July
Sunday 14 July